tutkimus rekka-peli tuottavuus

TTS Työtehoseura tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tutkimus ja kehittämispalveluja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan pääpaino on yritysten tuottavuuden lisäämisessä työn tehokkuutta ja suoritusedellytyksiä parantamalla sekä panostamalla kustannusten hallintaan. Tutkimus on soveltavaa ja käyttäjälähtöistä.

TTS on vahva bio- ja kiertotalouden asiantuntija. Maatalouden tutkimus- ja kehittämistoiminta suuntautuu erityisesti yritystoiminnan tuottavuuteen, ajankäytön hallintaan ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Metsäalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on edistää metsä- ja puualan yritystoimintaa, metsästä saatavan bioenergian käyttöä, metsäalan teknologista osaamista sekä metsätyötä.

TTS on ainutlaatuinen työntutkija ja tekee työntutkimuksia kaikille toimialoille tehdastyöstä toimistotyöhön. Työntutkimus koostuu eri osa-alueista ja uutena menetelmänä TTS tarjoaa yhdessä yritysten kanssa tehtävää työnmittausta, jolla työyhteisön jäsenet pääsevät työntutkijoiden kanssa pureutumaan oman työpaikan prosesseihin. Vahva osaaminen ja kokemus Työtehoseuralla on asumisen tutkimuksessa, jonka tavoitteena on löytää toimivia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotka huomioivat ihmisten tarpeet. TTS toteuttaa asiantuntija- ja käyttäjätestejä yrityksille, kone- ja laitevalmistajille, maahantuojille, viranomaisille ja medialle. Testeillä pyritään selvittämään erilaisia koneiden ja laitteiden ominaisuuksia. Testausmenetelmiä ovat muun muassa käytettävyys- ja toimivuustestit, menetelmien vertailutestit, työn tuottavuuden mittaukset, yrityksille räätälöidyt testit, Living lab -menetelmä, käyttäjäpaneelit ja standardin mukaiset testit.

www.tts.fi

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto