Maatalouden Työtehoseuran virallinen perustava kokous pidettiin 7. huhtikuuta 1924. Myöhemmin toiminnan laajennuttua muillekin aloille nimeksi tuli Työtehoseura.

Jo perustamisestaan lähtien Työtehoseuran kulmakivi on ollut ajan hengessä mukana oleminen, viimeisintä teknologiaa ja osaamista edustava tutkimus- ja koulutustoiminta. Lähtökohta on ollut kehittää tehokkaita, ihmistyötä säästäviä ja turvallisia työmenetelmiä, joiden avulla työn tuottavuus paranee.

Työtehoseuran ensimmäisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin jo 1930-luvun maatalousyhteiskunnassa, tuolloin lähinnä valistustoimintana, jolla helpotettiin maaseudun väestön työtapoja ja menetelmiä.

kyntonaytos


Vuonna 1955 vihittiin käyttöön Työtehoseuran Koneopetuskeskus ja vuonna 1971 aloitti toimintansa Työtehoseuran ammatillinen kurssikeskus. Vuonna 1990 kurssikeskuksen nimestä tuli Työtehoseuran ammatillinen aikuiskoulutuskeskus.

asentajat

Monipuolista tutkimusta ja koulutusta

Maatalousalan väestön kouluttamisen lisäksi Työtehoseura on kouluttanut lukuisia ammattilaisia auto-, kuljetus-, logistiikka-, maarakennus-, metsäkone-, puutarha- sekä puu- ja sisustusalalle. Oman historiansa entisenä Elias Lönnrotin emäntäkouluna omaavassa Sammatin toimipisteessä on koulutettu nuoria ja aikuisia matkailu-, hotelli- ja ravintola-alalle.

Vuosikymmenten myötä maa-, metsä- ja kotitalousalan tutkimustietoa on välitetty julkaisuissa, radio- ja TV-ohjelmissa, kotitalouden puhelinneuvonnassa sekä neuvontatilaisuuksissa pidettyjen esitelmien ja opetuselokuvien kautta. Kotitaloustyötä koskevien tutkimusten perusteella kehitettiin esimerkiksi astiankuivauskaappi 1940-luvulla.Työtehoseuran koulutustoiminta on ollut alusta lähtien valtakunnallista. Toimipisteitä on nykyään Rajamäellä sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi kahdeksalla paikkakunnalla. Työtehoseura on ollut aktiivinen vaikuttaja myös useissa kansainvälisissä tutkimus- ja koulutushankkeissa.

Perustoiminta-ajatukseen liittyvän työn tuottavuuden parantamisen lisäksi Työtehoseuran linja on olla joustava koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jossa monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja verkostoituminen ovat luontevia toimintatapoja.

  

 

 

metsatyovalinekurssikuivauskaappi

 

Tee tehokkaasti Työtehoseuran opetuselokuva vuodelta 1949 Ylen Elävässä arkistossa

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/lampaan_keritseminen_kestaa_vain_viisi_minuuttia_18932.html#media=18933

teetehokkaasti

   

     

 

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto