TTS Työtehoseura puutarha alan koulutuksen kehittämispäivät

TTS Työtehoseura on yksi Suomen vanhimmista itsenäisistä ja valtakunnallisesti toimivista  koulutus- ja tutkimusorganisaatioista. Kun yrityksen kilpailukyvystä ja kannattavuudesta keskustellaan on pohjalla aina tuottavuus. Tuottavuuden ja suomalaisen työn tehokkuuden tutkimisesta on lähtenyt TTS Työtehoseuran toiminta jo yli 90 vuotta sitten.
Tuottavuus on monien osatekijöiden kokonaisuus. Perinteisesti tuottavuutta parannetaan tehokkaammilla koneilla ja paremmilla työvälineillä, mutta myös osaaminen, sujuvat prosessit ja työelämän laatu, ovat merkittäviä tuottavuuden osatekijöinä. Nopeasti muuttuva maailma pitää huolen, että työtä tuottavuuden kehittämisen parissa riittää jatkuvasti. Vahva työn kehittämisen tutkimusosaaminen on perusta, jolle Työtehoseura on jo
yli 90 vuotta sitten perustettu. Tätä osaamista yhdistämällä koulutamme myös puutarha-alan erilaisissa tehtävissä olevia ja alalle tulevia.

 

Koulutamme

  • pääasiassa teknisillä toimialoilla kuten logistiikka-, auto-, puu- ja rakennusalalla, mutta myöskin puutarha-, verhoilu-, sisustusaloilla
  • pääasiassa aikuisia, mutta esim. maarakennus-, logistiikka- ja metsäalalla myös nuoria
  • tavoitteena tutkinto, mutta meillä voi suorittaa myös osatutkintoja, pätevyyksiä ja kehittää osaamista
Tutkimme ja kehitämme
  • työmenetelmiä yhä paremmiksi, tuottavimmiksi, kustannustehokkaimmiksi ja työntekijää säästävämmiksi, erityisosaamisalueina maatalous- ja metsätyö
  • energia- ja ekotehokkuutta, uusiutuvien energioiden tuotto- ja käyttömahdollisuuksia
  • asumisen toimivia ratkaisuja kaikille huomioiden myös erikoisryhmät

 

Pyrimme hyödyntämään laajan toimialamme luomat mahdollisuudet asiakkaamme kilpailukyvyn kehittämiseksi ja tuottavuudewn parantamiseksi.

 

Tutustu TTS Työtehoseuraan täältä