Aloitusvaiheen liian pieni kassa


  • Yritystoiminnan alkuvaiheessa syntyvät menot on pystyttävä rahoittamaan ennen kuin valmistetusta tuotteesta / palvelusta saadaan maksu asiakkaalta.

Ostovelkojen ja myyntisaatavin kiertoajat


  • Aloitusvaiheessa tavarantoimittajat voivat vaatia käteismaksua.
  • Kilpailutilanteesta johtuen uusi yrittäjä voi joutua ostamaan asiakkaita kilpailijoitaan pidemmällä maksuajalla

Varaston liian hidas kierto


  • Pyritään hyödyntämään tavarantoimittajien määräalennuksia, jolloin ostetaan liikaa
  • Pidetään liian laajaa valikoimaa

Omistajien ylimitoitettu voitonjako


  • Alussa yrittäjän on säästettävä palkoissa ja kiinnitettävä huomio yrityksen kassavarojen kartuttamiseen.
Lähde: Yrityksen talous- ja verotusopas / Keuke