Kassabudjetin tarkoituksena on ennustaa mahdollisimman tarkasti yrityksen rahaliikenne eli tulevat ja menevät rahat. Kuukauden mittainen kassabudjetti voidaan tehdä päivän tarkkuudella, sitä pidemmissä budjeteissa tarkkuus voi olla esimerkiksi viikko tai kuukausi.

Kassabudjetoinnista huolimatta yritys voi joutua tilanteeseen, jossa kassavarat eivät riitä kaikkien tulevien laskujen maksamiseen. Tällöin on

1.       tehostettava omien saatavien perintää

2.       neuvoteltava alihankkijoilta ja tavarantoimittajilta lisää maksuaikaa

3.       sovittava rahoittajien kanssa lainanlyhennyksien siirroista, koron alennuksista, limiitin nostosta tms.

Lähde: Yrityksen talous- ja verotusopas / Keuke