tarmoa maatalousyrittajille

Tarmoa maatalousyrittäjille- hanke auttaa uusimaalaisia maatalousyrittäjiä heidän kohtaamissaan vaikeuksissa. Hankkeen päätavoitteet ovat:

▪ toimia matalan kynnyksen ja ns. yhden luukun -periaatteella luottamuksellisena apuna maatalousyrittäjien kohtaamissa vaikeuksissa

▪ auttaa maatalousyrittäjiä mahdollisuuksien mukaan itse tai ohjata heidät eteenpäin sidosryhmien huomaan, varmistaen vaikeuksien kanssa eteenpäin pääsyn sekä

▪ välittää monikanavaisesti tietoa erilaisista vaikeuksista, jotka voivat kohdata maatalousyrittäjiä, vaikeuksien oma-aloitteisesta torjunnasta ja sidosryhmistä, jotka ovat valmiita auttamaan maatalousyrittäjiä.

Tarmo-hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) ja MTK-Uusimaa. Hankkeen rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

tarmoa logot