Hankkeen koulutus- ja infotilaisuuksien teemat ja pääsisältö on kuvattu alla. Tilaisuudet tullaan järjestämään 3/2016-4/2018 välisenä aikana. Tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti TTS Työtehoseuran toimitiloissa Nurmijärvellä. Tilaisuuksiin ovat kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita, myös Uudenmaan ulkopuolelta. Lisää tapahtumien ajankohtia päivitetään sivuille myöhemmin. Tarkkaile ilmoitteluamme!


Tapahtumakalenteri / Evenemangskalender

 

Opintomatka Tanskaan 31.10. - 2.11.2017

Uus-Urakka opintomatkatiedote >>
Ny-Urakka studieresa >>

 

Traktoriliikenteen uudistukset

(pidetty 31.3.2016 Rajamäellä, esitykset >>)

 

Traktorn i trafiken - entreprenadarbete med traktor

(12.10.2016 Sjundeå, presentationer >>)

 


”Älä osta itsellesi työtä” - Koneurakoinnin hinnoittelu ja sopiminen

(pidetty 9.11.2016 Rajamäellä, esitykset >>)

 

Ajoneuvon seurantajärjestelmät koneurakoitsijan apuna

(Aika: 24.1.2017 klo 16–20) TILAISUUS PERUTTU - pyritään järjestämään syksyllä
Infotilaisuudessa traktoreiden etäseurantaan palveluitaan tarjoavat yritykset esittelevät tuotteitaan ja niiden käyttömahdollisuuksia koneurakoinnissa.

 • mukana Suonentieto (AgriSmart), Valtra (Valtra Smart), Nosteco (InfraSmart), PEL-Tuote (MyAgriPlan) Hankkija (JDLink) ja Destia”Järkevä investointi tuo rahasi takaisin”- Koneinvestoinnit ja yritystoiminnan kannattavuus

(pidetty 8.3.2017 Rajamäellä)

Esitys: "Järkevä investointi tuo rahasi takaisin", Lasse Hakala

 Koulutuksen tavoite: Yrittäjä tunnistaa kannattavan koneinvestoinnin lähtökohdat

 • kateajattelu yritystoiminnassa
 • koneinvestointien suunnittelu – mitoitus - takaisinmaksuaika
 • yritystoiminnan kriittiset menestystekijät
 • suorituskyvyn ja talouden tunnusluvut koneurakoinnissa

Kouluttajana Lasse Hakala

Ohjelma >>

 

Urakointipalvelun myynti ja markkinointi (lokakuu 2017)

 Koulutuksen tavoite: Yrittäjä osaa hyödyntää monipuolisesti viestintää palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa

 • urakointipalveluiden tiedotuskanavat ja urakointipalveluiden markkinointi eri asiakasryhmille
 • asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hallinta, referenssit, verkostoituminen

 

Laatuajattelu ja koneurakoinnin laadunhallinta (tammikuu 2018)

Koulutuksen tavoite: Yrittäjä tiedostaa urakointityön laatuun vaikuttavat tärkeimmät tekijät ja niiden merkityksen työn hinnoitteluun

 • työkohtaiset laatukriteerit ja laadun mittaaminen koneurakoinnissa
 • laadun vaikutus hinnoitteluun
 • laadun merkitys palvelun myynnissä ja markkinoinnissa

 

Maatalousyrittäjä/koneurakoitsija työnantajana (maaliskuu 2018)

Koulutuksen tavoite: Yrittäjä tuntee työvoiman hankinnan vaihtoehdot ja saa perustiedot työnantajana toimimiseen.

 • työvoiman rekrytointi, perehdyttäminen
 • työntekijän johtaminen
 • sopimukset, työaika
 • työntekijän työterveyshuolto

Tilaisuuksia tukevat yritykset:

Hankkija Oy
Agritek Oy
Valtra Oy
Suonentieto Oy
Nosteco Oy
Pel-Tuote Oy