• työpiirustuksissa esitetään pohja- ja leikkauspiirrokset yksityiskohtaisesti mitoitettuna työn suorittamista varten
  • ovat suuremmassa mittakaavassa kuin pääpiirustukset
  • ellei pohjapiirustuksia ole tarkennettu työpiirustustasolle, joutuu rakennustyön suorittaja päättämään monia asioita, esim. väliseinien ja -ovien tarkat paikat, rakennuspaikalla työtä tehdessään
  • ilman työpiirustuksia riski kasvaa, etteivät esim. kalusteet enää sovikaan alun perin suunnitelluille paikoilleen