Rakennussuunnittelun laatu muodostuu visuaalisesta, informatiivisesta sekä toiminnallisesta laadusta.

 raksu

Visuaalista laatua on, miten havainnollisesti asiat on esitetty suunnitelmissa, eli miltä suunnitelmat näyttävät tarkastelijasta.

Informatiivinen laatu tulee esiin tarpeellisen tiedon määrässä, ja missä muodossa se on esitetty. Teksti ei korvaa tärkeitä detaljikuvia. Edellä mainitut laatutekijät vaikuttavat tarjouspyyntövaiheesta aina rakennuksen valmistumiseen saakka. Nämä tekijät säästävät aikaa luettaessa suunnitelmia, luetun ymmärtäminen on helpompaa ja vältetään rakennusaikaisia virheitä.

Toiminnallinen laatu tulee esiin optimoiduissa tilaratkaisuissa sujuvana liikenteenä, toimintoihin tarvittavan ajan vähentymisenä, työturvallisuutena sekä huoltotöiden helppoutena. Toiminnallisen laadun vaikutus on pitkäaikaista.

  • Rakennussuunnittelu tulee aloittaa suunnittelukokouksella
  • Hankkeen vaatimukset esitetään kaikille suunnitteluun osallistuville samanlaisena
  • Suunnittelijoiden yhteistyölle luodaan onnistumisen mahdollisuudet
  • Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa laadittua aikataulua ja päätetään suunnitelmien kierrätyksestä sekä puuttuvan tiedon hankkimisesta.
  • Suunnittelukustannukset Maa- ja metsätalousministeriön lainoittamissa ja avustamissa tuotantorakennus kohteissa saa olla enintään 6 % hankkeen ohjekustannusarviosta
  • Asuinrakennuksen suunnittelukustannukset saavat nousta 8 %:iin
  • Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen peruskorjauksen, asuinympäristön parantamisen, perinneympäristön kunnostamisen tai työympäristön kunnostamisen osalta enintään 12 %