• rakennepiirustuksissa ja lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys ja mitat työn suoritusta varten
  • rakennepiirustuksissa esitetään myös rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja veden- ja vedenpaineen eristys
  • rakennepiirustukset edellytetään yleensä laadittaviksi jo yksikerroksisesta omakotitalosta ja aina mikäli kerroksia on enemmän.