• Rakentaminen alkaa perustuksista
  • Perustamisessa tehdyt virheet ovat kalliita ja vaikeita korjata
  • Rakennuksen perustustyypin valitsee yleensä rakennesuunnittelija pohjatutkimuspöytäkirjojen mukaan
  • Pohjatutkimuksella selvitetään rakennuspaikan kantavuus
  • Pohjatutkimus on syytä teettää aina, jos on pientäkin aihetta epäillä maaperän kantavuutta
  • Pohjatutkimus tehdään kairaamalla maaperään muutamia reikiä, joista saadut näytteet analysoidaan
  • Perustamisen ja maanrakennustöiden kustannukset ovat koko hankkeesta noin 10 %
  • Maaperätutkimuksen yhteydessä vaaitaan tontin pintakorkeudet, minkä perusteella suunnitellaan rakennuksen ja tontin korkeusasemat pintavesien poisjohtamiseksi (tontin kuivatussuunnitelma)
  • Selvityksen rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista laatii ammattitaitoinen geoteknikko
  • Pienissä hankkeissa ei vaatimusta geoteknillisille suunnitelmille esitetä, ellei ole jotain syytä epäillä haitallisten painaumien syntymistä tai maan geoteknisen kantavuuden riittämistä
  • Yleensä tarve geoteknillisen asiantuntijan käyttämiseen ilmoitetaan lupapäätöksessä, mutta tarvittaessa se voidaan vaatia myöhemminkin