Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi kaikki täydentävät suunnitelmat kuten LVIS -suunnitelmat ovat tärkeitä. LVIS -suunnitelmat ovat tarpeellisia ennen kaikkea näiden urakoiden sisällön määrittelyssä tarjouspyyntövaiheessa ja toisaalta LVIS- tekniikkaan liittyvien oikeiden valintojen arvioinnissa.