• pääsuunnittelija laatii useita mallivaihtoehtoja toteutettavasta kohteesta
  • vertaillaan erilaisia hankkeen toteutusvaihtoehtoja
  • kuvat ovat luonnosmaisia ja hahmottelevia, ja tarkentuvat suunnittelun edetessä
  • hankesuunnitelma toimii luonnossuunnitteluvaiheessa ohjeena, jonka mukaan rakennuksen perusratkaisuja lähdetään suunnittelemaan
  • ratkaisuvaihtoehtojen pitää noudattaa aiemmin laadittua kustannuskehystä
  • ellei pysytä alkuperäisessä kustannusarviossa, on tehtävä selkeä päätös suunnitelmien muuttamisesta ja uuden kustannusarvion laskemisesta
  • on muistettava tarkistaa myös rahoitussuunnitelma
  • ratkaisuja tehtäessä on tärkeää käyttää asiantuntijoita, koska hankkeen alkuvaiheessa ovat hankkeen ohjausmahdollisuudet vielä melko suuret
  • hyvillä suunnitteluratkaisuilla säästetään rakentamisvaiheessa merkittäviä rahasummia

 

Marginaaliin luonnospiirros