Suunniteltavaa tuotantorakennusta koskevat tiedot tuotannosta, tuotantopanoksista, kiinteistöstä sekä luvista, rasitteista ja sopimuksista on hyvä kirjata ja kerätä kansioihin.

1. Nykyinen tuotanto

 • Oma peltopinta-ala
 • Vuokrapeltopinta-ala
 • Peltojen käyttö ja tuotto
 • Käytetyt työpanokset; oma ja vierastyövoima
 • Eläinmäärät
 • Käytössä olevat koneet, laitteet ja kalusteet
 • Tuotantoa palvelevien tilojen pinta-alat ja tilavuudet, eläintilat, varastot ja lantalat
 • Tuotantokiintiö
 • Toiminnan kuvaus
 • Tuotosmäärät
 • Maatilatalouden myyntitulot ja menot sekä verotettava tulo
 • Tehdyt erillisselvitykset (mm. pohjatutkimus, ympäristöselvitys)
 • Nykyisten tilojen puutteet ja ongelmat

2. Tuotantosuunnan valinta

 • Eläinten hoitajien terveys esim. allergiat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet jne.
 • Tuotteiden kysyntä
 • Nykyisten resurssien hyödyntäminen

3. Toiminnalliset valinnat

 • Työmäärän pienentäminen yksikköä kohti
 • Työn kuormittavuuden vähentäminen
 • Työolosuhteiden parantaminen
 • Eläinten tuotostason nostaminen
 • Eläinterveyden parantaminen

4. Resurssit

 • Nykyinen tuotantoeläinkanta
 • Tuotantoa palveleva peltoviljely
 • Oma puutavara
 • Tilan oma työvoima
 • Ulkopuolisen työvoiman saanti
 • Tuotantokiintiö, mahdollisuus lisäkiintiöihin
 • Olemassa oleva rakennuskanta ja sen hyödyntäminen
 • Rahavarat

5. Riskit

 • Eläinten terveys
 • Hoitajan terveys
 • Tuotehintojen vaihtelut
 • Korkotason nousu

6. Rakennushanketta ohjaavat ja rajaavat

 • Etäisyys naapuriin, vesistöön, tiestöön
 • Paloturvallisuusohjeet
 • Maa- ja metsätalousministeriön rakentamisohjeet
 • Kunnan rakennusjärjestys
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Rasitteet