• ensimmäisten luonnospiirrosten jälkeen tehdään asiantuntijan kanssa kustannusarvio
  • saadaan selville, onko suunniteltu ratkaisu budjetin mukainen
  • lasketaan, kannattaako investointi
  • ulkopuolista rahoitusta on mahdollista saada vain kannattavaan investointiin

  • kustannusarvioon kannattaa perehtyä tarkasti ja kysyä suunnittelijalta kaikki laskentaperusteet, jotka eivät ilmene suunnitelmasta tai joita ei ymmärrä
  • jos suunnitelmaa ei voida toteuttaa budjetin mukaisesti, suunnitelmaa on muutettava edullisemmaksi karsimalla pois liian kalliita ratkaisuja
  • kustannukset muodostuvat liittymistä, pohjatöistä, raaka-aineista, työpalkoista, LVI-rakentamisesta sekä pihatöistä
  • rakennusajan vakuuttaminen ja rahoitukset on lisäksi otettava huomioon

  • kustannusarvion paikkansapitävyys riippuu siitä, ovatko kaikki kustannuserät mukana laskelmassa ja ovatko hinnat oikein
  • mahdolliset louhinta-, paalutus - ja maankaivutyöt sekä liittymämaksut on muistettava ottaa kustannusarviossa huomioon
  • rakentamisen aikaisten kertyvien kustannusten seuranta on tärkeää. Jos havaitaan poikkeamia laaditusta kustannusarviosta, toimenpiteisiin asian korjaamiseksi on ryhdyttävä heti.