Hankesuunnittelussa rakennushankkeelle

 • asetetaan toiminnalliset, taloudelliset, tekniset ja esteettiset tavoitteet
 • luodaan reunaehdot varsinaiselle rakennussuunnittelulle tai luovutaan koko hankkeesta
 • käydään läpi nykytilanne ja hahmotellaan tulevaisuutta
 • määritetään tarpeet ja tavoitteet erilaisten välivaiheiden kautta
 • asetetaan alustavat mitoitusperusteet ja laatutaso sekä laajuutta, toimivuutta, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet
 • määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa

Hankesuunnittelun asiantuntijoita ovat ELY-keskusten, meijereiden ja teurastamoiden tuotanto- ja talousneuvojat.

 

 • Hankkeelle laaditaan muutaman kuukauden tarkkuudella yleisaikataulu, jonka laatimisperusteena voi olla esimerkiksi toivomus halutusta valmistumisajankohdasta
 • Hankkeen läpivientitavasta tulee laatia suunnitelma. Vaihtoehtoja on monia: hartiapankkimalli, omajohtoinen urakointi, jossa hankinnat ja järjestelyt hoidetaan itse, urakointi, jossa urakoitsija hoitaa hankinnat, avaimet-käteen-toimitus jne.
 • Suunnittelun alkuvaiheessa määritetään oma budjetti, eli paljonko omaa rahaa on käytettävissä ja paljonko voidaan saada lainaa ja avustusta.
 • Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan hankkeelle alustava kustannusarvio, joka toimii perusteena jatkossa tehtäville ratkaisuille.
 • Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma (miksi-mitä-minkälainen-missä-milloin-miten-mitä maksaa) sekä hankepäätös tämän suunnitelman pohjalta.
 • Hankesuunnitelma on päätöksentekoasiakirja ja samalla suunnitteluohje jatkoa varten.