• tarkentaa hankeselvityksessä valittua vaihtoehtoa
 • suunnitteluohje jatkoa varten
 • tarkennetaan tavoitteita
 • asetetaan kustannus- ja aikatavoitteet
 • vastaa kysymyksiin: mitä – missä – milloin – mitä maksaa
 • sisältää useita eri osasuunnitelmia
 • kannattaa laatia yhdessä hankkeen pääsuunnittelijan ja eri alojen asiantuntijoiden (mm. tuotantoneuvojien) kanssa

Eläinten hoitosuunnitelma:

tuotantomäärät, eläinten terveystilanne, tavoiteltavat tuotostasot, ruokintasuunnitelmat, hoito-, puhdistus- ja huoltotyöt ja niiden tekemiseen tarvittava aika.

Ympäristönhoitosuunnitelma:

 • arvioidaan ja esitetään ympäristön kannalta oleellisia asioita, mm. tilalla syntyvät lantamäärät sekä sen levitysajankohdat
 • koneiden ja laitteiden pesupaikat
 • ongelmajätteiden käsittely ja säilytys
 • ulkotarhat ja niiden jätteiden keräily
 • arvioidaan ilmanvaihdon aiheuttamat päästöt ympäristöön jne.
 • tietoja tarvitaan mm ympäristölupahakemuksessa.

Ympäristölupahakemus on hyvä laittaa vireille heti kun rakennettavan hankkeen laajuus on selvillä.

Prosessisuunnitelma:

 • eläinten- ja huoltotilojen tilantarve
 • varastojen tilan tarve
 • lannan käsittelymenetelmä ja lantalan mitoitus
 • tuottaa rakennussuunnittelua varten tilaohjelman ja liikennekaaviot

Taloussuunnitelma:

 • rakennushankkeen kannattavuuden arviointi
 • voidaan vertailla erilaisten valintojen taloudellisuutta, rakentajan maksuvalmiutta rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren aikana