• rakentamishanke kannattaa aloittaa hankeselvityksellä
 • tavoitteena selvittää kannattaako hankkeeseen ryhtyä vai lopettaa suunnittelu suosiolla
 • kannattaa selvittää eri vaihtoehtoja: kiinteistön purku, korjaaminen, laajentaminen tai uudisrakentaminen

 

 • Hankeselvityksen sisältö määräytyy aina tapauskohtaisesti. Se voi pitää sisällään esimerkiksi seuraavia asioita:
 • käyttäjien tarpeet ja tavoitteet
 • hankkeen perustiedot
 • tila- ja hankevaihtoehdot
 • rakennusalueen laajuus / riittävyys
 • aikataulu
 • investointi- ja käyttökustannuslaskelmat
 • tuotto- ja kannattavuuslaskelmat

 • eri vaihtoehtojen tarkastelu: mm. toimivuus, käytettävyys, tilat, laajuus, laajennusvara, tekninen laatu, ympäristönäkökohdat, muunneltavuus, aikataulu, kustannukset, kannattavuus
 • päätös hankkeen jatkamisesta tai unohtamisesta (toistaiseksi)