• aikataulusuunnitelmassa asetetaan hankkeen ajalliset tavoitteet
 • rakennuttaja laatii aluksi projektiaikataulun varsinaisen rakennusaikataulun pohjaksi: suunnittelun aloittamisesta rakennuksen valmistumiseen
 • varsinainen rakennusaikataulu on käytettävissä olevan ajan ja työvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien perusteella laadittu töiden ajallinen toteutussuunnitelma
 • rakennusaikataulun perusteella voidaan ilmoittaa mm. sähkö- ja LVI -urakoitsijoille, milloin heidän osuutensa on ajankohtainen

 

 • rakennusaikataulu toteutetaan tyypillisesti janakaaviona, joka soveltuu suoraan etenevään työhön, jossa riippuvuudet ovat selkeitä
 • kustannusarvion lailla rakennusaikataulua pyritään noudattamaan mahdollisimman tarkasti
 • kustannusarvio ja rakennusaikataulu liittyvät läheisesti toisiinsa: aikataulusta jälkeen jääminen joudutaan ottamaan kiinni lisäämällä työpanosta, mikä taas aiheuttaa lisää kustannuksia
 • rakennusaikataulun perusteella voidaan laatia hankinta-aikataulu tai merkitä suoraan rakennusaikatauluun tärkeimpien hankintojen ajankohdat, jotta tarvittavat rakennusosat ja -tarvikkeet olisivat työmaalla ajallaan, muttei toisaalta seisoisi työmaalla turhaan
 • ylimääräinen varastointi vie tilaa työmaalla, ja tavaraa voidaan joutua siirtämään paikasta toiseen. Siirtojen yhteydessä tavara saa usein vaurioita.
 • toimitusajat voivat vaihdella tuotekohtaisesti paljon, mutta myös vuodenajoilla on vaikutusta, esimerkiksi kesälomakauden jälkeen toimitusajat ovat pidempiä kuin keväällä

 

 • työmaapäiväkirjan avulla voidaan helposti tarkistaa rakennushankkeen eteneminen, rakennusaikataulun paikkansa pitävyys ja mahdolliset kiistanalaiset asiat
 • työmaapäiväkirja kannattaa tehdä omalle erilliselle lomakkeelle, johon merkitään päivittäin kaikki työmaalla tapahtuneet asiat