• Rakennushankkeen kuluessa pidetään sovituin väliajoin työmaakokouksia, joissa hankkeen osapuolet käsittelevät ennalta sovittuja asioita.
 • Työmaakokouksiin osallistuvat rakennuttaja, urakoitsijan edustajat, valvoja ja suunnittelija.
 • Työmaakokoukset ovat urakkaan kuuluvia virallisia tilaisuuksia.

Työmaakokouksessa käsitellään hankkeesta riippuen mm. seuraavia asioita:

 • Työvaihetilanne – kirjataan, missä vaiheessa hanke on menossa
 • Aikataulutilanne – kirjataan, missä vaiheessa eri urakoitsijoiden työvaiheet ovat (edellä vai jäljessä aikataulua)
 • Viranomaistarkastukset – kirjataan, mitkä tarkastukset on tehty ja mitkä tehdään lähiaikoina
 • Mittauspöytäkirjat – kirjataan työmaalla tai toimituksiin liittyvät, työmaalle toimitetut mittauspöytäkirjat
 • Muut tarkastukset - kirjataan eri toimijoiden tekemät tarkastukset, esim. pinnoitetyöurakoitsijan ja vastaavan työnjohtajan tekemä pinnoitettavan alustan tasaisuutta ja kosteutta käsittelevä tarkastus
 • Luvat, sopimukset – kirjataan työmaata koskevat luvat ja päätökset
 • Laatuasiat – kirjataan tuotteiden laatua käsittelevät dokumentit
 • Työturvallisuus - kirjataan työmaan työturvallisuuteen liittyvät puutteet ja tehdyt ratkaisutoimenpiteet
 • Seuraavat työvaiheet - kirjataan seuraavat työvaiheet, niiden kesto ja erityistarpeet
 • Tarvittavat koneet, laitteet, telineet – kirjataan seuraavissa työvaiheissa tarvittavat resurssit
 • Ajankohtaiset hankinnat
 • Lisä- ja muutostyöt
 • Seuraavan työmaakokouksen ajankohta

 

 • Kokouksesta tehdään kirjallinen pöytäkirja.
 • Pöytäkirjaan on syytä merkitä jokaiseen päätettyyn toimenpiteeseen vastuuhenkilö.
 • Työmaakokousmuistion pohjana voi käyttää lomakepankista löytyvää lomakepohjaa.