Rakennuksen sijainnin merkitseminen 

 • Sijainnin merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvan edellyttämään paikkaan.
 • Rakennuksen sijainnin merkitseminen on tilattava hyvissä ajoin ennen varsinaista rakennustyön aloittamista. Vastaava työnjohtaja pyytää yleensä merkinnän.
 • Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty. Jos merkintämittaus tehdään ennen pintatöitä, häviävät merkit helposti.
 • Sijainnin merkitsemisen yhteydessä tuodaan tontille korkeuslukema.

Pohjakatselmus

 • Peruskuopan kaivu- ja louhintatöiden valmistuttua pyytää vastaava työnjohtaja pohjakatselmuksen suorittamista.
 • Perusmaata ei saa ennen sitä pysyvästi peittää.
 • Paalujen varaan perustettaessa pohjakatselmus pidetään paalutustyön alkaessa.

Sijaintikatselmus

 • Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan, että rakennuksen paikka, korkeusasema ja päämitat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaiset.
 • Sijaintikatselmus tilataan, kun rakennuksen sokkeli ja lattia tai vastaava rakennusvaihe on valmis.

Rakennekatselmus

 • Kun kantavat rakenteet ovat valmiit, vastaava työnjohtaja pyytää rakennekatselmuksen suorittamista.
 • Rakenteita ei saa sitä ennen pysyvästi peittää.
 • Myös rakenteiden suunnittelija pyydetään mukaan rakennekatselmukseen.

Savuhormikatselmus

 • Jos rakennukseen tulee savuhormirakenteita, pyytää vastaava työnjohtaja niiden valmistuttua savuhormien katselmuksen.

Öljylämmityslaitteiston katsastus 

 • Öljylämmityslaitteisto on katsastettava ennen kohteen käyttöön ottamista palotarkastajan toimesta.
 • Laitteiston asennustyön valmistuttua on pyydettävä viipymättä katsastusta.
 • Kopio asennustyöstä annetusta todistuksesta laitteiston haltijan yhteystiedoilla puhelinnumeroineen varustettuna on toimitettava aluepelastuslaitokselle.

Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus

 • Tarkastukset pyytää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston/iv-laitteiston työnjohtaja.

Sähköasennusten tarkastukset

 • Sähkötarkastus on urakoitsijan omavalvontaan kuuluva asia ja urakoitsijan on toimitettava muutto- tai loppukatselmukseen mittapöytäkirjat suoritetuista sähköasennuksista.


Rakennustarkastukset

 • Kunnan rakennustarkastaja antaa tiedot vaadittavista tarkastuksista viimeistään aloituskokouksessa.
 • Tarkastaja valvoo, että rakennusta ei rakenneta rakentamismääräysten vastaisesti.
 • Rakennustarkastaja muun muassa hyväksyy rakennuspaikan, pohjatyöt, rungon sekä eristeet ja huomauttaa niissä havaitsemistaan puutteista.
 • Hormit ja muun paloturvallisuuden hyväksyy palotarkastaja.
 • Rakennustarkastaja myös kirjoittaa rahoittajan tarvitsemat valmiusastetodistukset rakentamisen edistyessä.
 • Rakennuksen valmistuttua tarkastaja tekee lopputarkastuksen.
 • Jos rakennus ei ole kaikilta osiltaan valmis, mutta esimerkiksi sisältä valmis käyttöön, rakennustarkastaja suorittaa käyttöönottotarkastuksen.
 • Rakennustarkastus ei vastaa työn laadusta tai rakennuksen toimivuudesta eikä materiaalien sopivuudesta.
 • Tarkastajalle ilmoitetaan, milloin seuraava tarkastus olisi tarpeen tehdä. Vastaava työnjohtaja tilaa tarkastukset.

Tavaroiden vastaanottotarkastus

 • Rakennustyömaalle tuleva tavara on toimituksen yhteydessä syytä tarkastaa heti huolellisesti ja verrata sitä tilaukseen. Ovatko tavaran laatu ja määrä oikeat ja onko tavara ehjää.
 • Jos virhe, esimerkiksi levyjen kostuminen havaitaan vasta viikkojen kuluttua, voi olla vaikea todistaa, että levyt ovat olleet viallisia jo tilalle tullessaan. Virheellisen tavaran vaihtamiseen ei myöskään usein ole aikaa kesken asennuksen.
 • Tilauspaperit kannattaa säilyttää huolellisesti tarkastusta varten. Jos toimituksessa on virhe, virheen syntytavasta ja -hetkestä ei synny erimielisyyttä. Hyvä valvoja voi olla tässä suhteessa merkittävä apu. Hän voi kysyä tarkistusmielessä tavaran toimitusajasta ja sen laadusta.

Budjetin seuranta

 • Kun rakennushankkeelle on tehty selkeä kustannusarvio ja aikataulu, sen pitämistä on melko helppoa seurata.
 • Seurannan apuna kannattaa olla selkeät luettelot ja yhteenvedot tavaroiden ja töiden hinnoista, niin laskut on helppo sijoittaa tai jakaa oikeisiin kohtiin ja verrata summia arvioihin.
 • Rakennuspaikkojen erilaisuus, sää, loukkaantumiset, toimitusten myöhästymiset, virheet rakentamisessa ja muut yllätykselliset tekijät voivat vaikuttaa kustannuksiin.