• Rakentamisvaiheessa rakennuttajalle kuuluvat työmaan perustaminen, työmaakokousten ja katselmusten järjestäminen sekä tarvittavista suunnitelmien muutoksista ja täydennyksistä päättäminen.
 • Lisäksi rakennuttajalle kuuluu hankintojen suunnittelu ja ohjaus sekä laadunvalvonta ja aikataulujen tarkkailu.
 • Valvojaksi tulisi valita ko. töiden valvontaan hyvin perehtynyt, yhteistyökykyinen henkilö esimerkiksi hankkeen pääsuunnittelija.
 • Valvojan tehtäviä ovat mm.
 • suunnitelmiin ja kohteeseen tutustuminen
 • työmaakokouksiin osallistuminen, puheenjohtajana ja sihteerinä toimiminen
 • työmaavalvontakäynnit sopimuksen mukaisesti
 • aikatauluseuranta
 • laadun seuranta
 • laskutuksen seuranta
 • vastaanottotarkastuksen pitäminen ja pöytäkirjan teko
 • jälkitarkastukset pöytäkirjoineen
 • taloudellinen loppuselvitys
 • takuutarkastus
 • Valvojan tehtävistä, valtuuksista ja ajankäytöstä tulee sopia viimeistään urakan käynnistyessä.
 • Valvojan tehtäväluettelona voidaan käyttää soveltuvin osin RT-kortistossa olevaa valvojan tehtäväluetteloa.