Puualan tietolähteitä


Metsä puhuu, www.metsapuhuu.fi
MetsäWood, https://timberacademy.metsawood.com
Pefc-Suomi, www.pefc.fi
Puuinfo, www.puuinfo.fi
PuuProffa, www.puuproffa.fi
Rakentaja.fi, www.rakentaja.fi
Stora Enso, https://engineer.clt.info/ ja http://clt.info/fi/media-ladattavat/esitteet/rakentamisen-ratkaisut/

Hankkeita

Moderni hirsikaupunki, Oulun yliopisto
http://www.oulu.fi/architecture/node/34885

Moderni hirsikaupunki – Pudasjärven osahanke
http://www.pudasjarvi.fi/kaupunki-info/projektit-ja-hankkeet/moderni-hirsikaupunki

PUUKET – Puurakentamisen kehittäminen ja tuotteistaminen http://www.ksak.fi/puuket-puurakentamisen-kehittaminen-ja-tuotteistaminen

RunkoPES ja CLT-koulutuksessa, Kuhmon kaupunki
http://www.woodpolis.fi/koulutus/koulutushanke

Digitaalinen puurakennussuunnittelu- ja valmistus, DigiPuu, Savonia ammattikorkeakoulu Oy http://portal.savonia.fi/amk/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/projekti-ja-hanketoiminta/projektit-ja-hankkeet?id=401

Life Cuty – suomalaisen puurakentamisen kansainvälinen konsepti, VTT Oulu
https://hankintahaku.fi/notice/HILMA_d7eb6d1cea9f8f1db91919ac63b716ab?locale=en

BiNo – Puurakentamisen osaamisen siirto, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
http://www.karelia.fi/puurakentaminen/tutkimus/8-esittely/13-bino-puurakentamisen-osaamisen-siirto

Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto, Kouvola Innovation Oy
http://www.kinno.fi/seudun-kehittaminen/kinno/projektit/vahahiilisen-rakentamisen-innovaatio-ja-toimintaverkosto

CLT- rakenteiden tutkiminen ja kehittäminen, Kemi-Torniojokilaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
http://www.lappia.fi/lappia/hankkeet/hankkeen-tiedot?projID=1576

CLT-sertifiointi ja testilaboratorio, emi-Torniojokilaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
http://www.lappia.fi/lappia/hankkeet/hankkeen-tiedot?projID=1577

BiNo – Puurakentamisen osaamisen siirto, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
http://www.karelia.fi/puurakentaminen/tutkimus/8-esittely/13-bino-puurakentamisen-osaamisen-siirto

BiNo Resurssitehokkaat ja älykkäät asumiseen ratkaisut, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
 http://www.karelia.fi/puurakentaminen/tutkimus/8-esittely/20-bino-resurssitehokaat-ja-aelykkaeaet-asumisen-ratkaisut-investoinnit

Wood Innovation Network - Itäsuomalaisten puualan yritysten ja innovaatioverkoston uudistaminen, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
http://www.karelia.fi/puurakentaminen/tutkimus/8-esittely/21-wood-innovation-network-itaesuomalaisten-puualan-yritysten-ja-innovaatioverkoston-uudistaminen

Sodankylän arktinen puurakentaminen, Sodankylän kunta
http://www.sodankyla.fi/tietoa-sodankylasta/Pages/Projektit-ja-hankkeet.aspx