Puurakennusten korjausrakentaminen,  21.11.2017, Oulu

PuuNet korjausrakentaminen, Sauli Paloniitty >>

 

Puukerrostalojen paloeristys ja palokatkojen rakentaminen 17.11.2017, Oulu

1. Uusi paloturvallisuusasetus ´Rakennusten paloturvallisuus´, Timo Salmi >>

2. Toiminnallinen palomitoitus, Timo Salmi >>

3. Sammutusjärjestelmät, Timo Salmi

4. Palokatkot, Timo Salmi >> 

CLT-rakenteiden suunnittelu ja tuotantoteknologia 16.11.2017, Oulu

1. Tilaisuuden avaus Martti Mylly, Lappia ja Vertex esittely Santeri Pyhäniemi, Vertex Systems Oy2. CLT ominaisuudet Martti Mylly, Lappia
3. Vertex CLT suunnittelun työkaluna, Jukka Haho, Vertex Systems Oy
4. CLT rakentamisen haasteet, Martti Mylly, Lappia
5. CLT tuotantoteknologia, Matti Yliniemi; Lappia
6. CLT rakenteiden liitostekniikat, Martti Mylly, Lappia
Puurakennusten energiatehokkuus ja lämmöneristys, 27.09.2017 Oulu

PuuNet Energiatehokkuus ja lämmöneristys, Sauli Paloniitty >>

 

Hirsirakentaminen, sen mahdollisuuksia ja haasteita

27.9.2017, Oulu
Lainsäädännön ja tulevien määräysten vaikutus hirsirakentamiseen, Seppo Romppainen, Hirsitaloteollisuus ry
Hirsirakennusten suunnittelu ja toteutus, Mikko Löf, Kontiotuote Oy
Hirsirakentamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Moderni hirsikaupunki-hanke, Janne Pihlajaniemi, Oulun yliopisto /Ark. tdk

 

Vientikaupan koulutus

Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus -hanke järjesti yhteistyössä OK#Kasvuverkosto, RunkoPes ja CLT koulutuksessa sekä Moderni hirsikaupunki -hankkeiden kanssa vientikaupan koulutusta Adobe Connect -verkkoyhteydellä neljänä iltana kevään 2017 aikana. Kouluttajina toimivat lehtorit Hanna-Leena Lakovaara ja Kari Mattila Oulun seudun ammattiopistosta (OSAO).

VIENTIKAUPAN KOULUTUKSEN LUENTOMATERIAALI
14.03.2017 Kansainvälinen markkinointi ja kansainvälisten yhteyksien hoitaminen
04.04.2017 Jakelutien valinta ja hinnoittelu
02.05.2017 Vientikaupan asiakirjat ja kauppasopimuksen toteuttaminen
16.05.2017 Maksuehdot ja -tavat


Puusta energiaa ja liiketoimintaa -koulutus

Kouluttajina johtava asiantuntija Timo Määttä, Motiva Services Oy ja projektipäällikkö Tapani Sauranen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Biotalousinstituutti

PUUSTA ENERGIAA -KOULUTUSPÄIVÄ 15.12.2016

Tapani Saurasen luentomateriaali
•    Energiapuun korjuu
•    Energiatase - Hakkuumäärät maakunnittain
•    Haketus ja murskaus
•    Metsähakkeen tuotantoprosessit
•    Polttoaineen laatu käyttäjän näkökulmasta
•    Varastointitekniikat Timo Määtän luentomateriaali
•    Puuenergian kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet

PUUENERGIASTA LIIKETOIMINTAA -KOULUTUSPÄIVÄ 17.1.2017

Tapani Saurasen luentomateriaali
1.    Lämpöyrittäjyys
2.    Lämpölaitoksen tekninen esisuunnittelu
3.    Lämpölaitoksen ja verkoston alustava mitoitus
4.    Lämpölaitosinvestointilaskelman perusteet
5.    Lämpölaitosinvestointilaskelma
6.    Muuttuvat ja kiinteät kustannukset lämmöntuotannossa
7.    Lämmöntuotantosopimus JAMK - REO
8.    Lämmöntuotannon liikevaihto
9.    Lämpöyrittäjyyden alueellisia vaikutuksia
10.  Lämmitysjärjestelmät ja niihin kuuluvat laitteet

Kirsi Sivosen luentomateriaali
•   Lämpöyrittäjäesimerkit

Teemakoulutus: Puurakentaminen, julkiset ja kerrostalokohteet, 2.12.2016, Kajaani

 

Tilaisuuden avaus, Jukka Jaakkola Työtehoseura

 

Puurakentaminen Kainuussa, kokemukset ja näkymät, rakennustarkastaja Kari Huusko, lvi‐tarkastaja Allan Mustonen ja rakennustarkastaja Hannu Leskinen, Kajaanin rakennusvalvonta

 

 Kokemukset CLT‐elementtien käytöstä julkisessa rakentamisessa, Sauli Ylinen, CrossLam Kuhmo OyCLT ja LVL, uudet puuelementtirakentamisen konseptit, Sami Typpö, Stora EnsoHirsirakentamisen uudet ohjeistukset julkiseen rakentamiseen, Seppo Romppainen, Hirsitaloteollisuus ry


Puuelementit kerrostaloissa ja osana betonirunkoa, Ari Hyötylä, Pyhännän rakennustuote Oy


Energiaa säästävä rakentaminen ja kosteuden hallinta rakenteissa, Veikko Myller, TTS Työtehoseura

 

 

 

 

 

Massiivipuurakenteiden hyödyntäminen julkisessa ja kerrostalorakentamisessa, 23.9.2016, esitysmateriaalit:

Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät, Prof. Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
CLT ja LVL, uudet rakentamisen konseptit, Sami Typpö, Stora Enso
Hirsirakentamisen uudet ohjeistukset julkiseen rakentamiseen, Mikko Löf, Hirsitaloteollisuus ry, Kontiotuote Oy
Energiaa säästävä rakentaminen ja kosteuden hallinta rakenteissa, Veikko Myller, TTS Työtehoseura
CLT:n tulevaisuuden uudet mahdollisuudet, Martti Mylly, Ammattiopisto Lappia

 
Avaus, Jukka Jaakkola, TTS
Puunet hanke, Kalle Laine, TTS Työtehoseura
Tulevaisuuden haasteet, hallitaanko riskit? Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta
Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät, Prof. Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto 
CLT ja LVL, uudet rakentamisen konseptit, Sami Typpö, Stora Enso

 
Hirsirakentamisen uudet ohjeistukset julkiseen rakentamiseen, Mikko Löf, Hirsitaloteollisuus ry, Kontiotuote Oy
Energiaa säästävä rakentaminen ja kosteuden hallinta rakenteissa, Veikko Myller, TTS Työtehoseura
CLT:n tulevaisuuden uudet mahdollisuudet, Martti Mylly, Ammattiopisto Lappia


Puusta elinvoimaa pohjoiseen -seminaari 12.5.2016, Kuusamo

Esitykset

Avaus ja hanke-esittely

    Puunet hanke ja alan ajankohtaisia kuulumisia, toimitusjohtaja Juha Ojala, TTS Työtehoseura

Pohjois-Suomen puuvarojen käyttömahdollisuudet ja haasteita

    Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat, elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo, Suomen metsäkeskus
    Puukaupan haasteet Pohjois-Suomessa, kenttäpäällikkö Samuli Kokkoniemi, MTK ry / Metsälinja
    Metsäsektorin merkitys Kuusamossa (työllisyys ja talous), toiminnanjohtaja Maunu Kilpivaara, Metsänhoitoyhdistys Kuusamo
    
Puun käytön kasvumahdollisuuksia ja haasteita

    Pölkky Oy:n puunhankinta, tuotanto ja sivutuotteet, toimitusjohtaja Hannu Virranniemi, Pölkky Metsä Oy
    Julkiset rakennukset Hirrestä, projektipäällikkö Aila Ryhänen, Pudasjärven kaupunki

Metsäbiotalouden kasvunäkymiä Pohjois-Suomessa ja niiden vaikutuksia Koillismaalle

    Kemijärven biojalostamo, hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala, Boreal Bioref Oy
    Kainuun biotuotetehdas, hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Heikkinen, KaiCell
    Koillismaan biojalostamo hanke, yrityskehittäjä Ari-Matti Toivonen, Naturpolis Oy
 
Seminaarin esitykset videoina
1.Seminaarin avaus


2.Pohjois-Suomen metsävarat


3.Puukaupan haasteet Pohjois-Suomessa


4.Metsäsektorin merkitys Kuusamossa


5.Pölkky Oy:n puunhankinta, tuotanto ja sivutuotteet.


7.Kemijärven biojalostamo


8.Kainuun biotuotetehdas


9.Koillismaan biojalostamo hanke

10.Loppukeskustelu ja yhteenveto