kitymonex

Asuintalon huoltokirja on pakollinen dokumentti, joka on pitänyt laatia vuodesta 2000 lähtien kaikille uudisrakennuksille, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sen voi laatia asukas itse tai tilata työn alan ammattilaiselta. Huoltokirjaan kootaan kiinteistön huollon ja kunnossapidon kannalta oleelliset tiedot, tavoitteet ja ohjeet ja auttaa kiinteistön huollosta vastaavia.

Huoltokirjassa esitetään lisäksi rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden käyttöikätavoitteet sekä tarkastus- ja huolto-ohjelmat. Tässä pienkiinteistön huolto-oppaassa esitellään muun muassa ympäristöministeriön ja Omakotiliiton laatimat mallihuoltokirjat.

Esimerkkejä pientalon huoltokirjoista

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF6E6C1A0-5FEF-41AD-A2BE-673F87598EE1%7D/110180

http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/Omakotitalon%20Huoltokirja%202011-2015.pdf

http://www.energiatehokaskoti.fi/toteutus/pientalon_huoltokirja


Kaupalliset linkit:

http://www.omakotiliitto.fi/omakotitalonhuoltokirja

http://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/omakotitalon-huoltokirja-tarkista-ainakin-nama-toukokuussa/5061740

http://www.suomela.fi/rakentaminenrakennushuoltooma-talo-millainen-on-hyva-huoltokirja-50820/