koulutusmuodot opintojen rahoitus

Mikä koulutusmuoto soveltuu juuri Sinulle?

 

Tutustu alla oleviin koulutusmuotoihin ja selvitä mikä on sinulle soveltuvin koulutusmuoto. Valittu koulutusmuoto vaikuttaa opintojen aikaisiin tukiin.

  

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus on ammatillista perus-, lisä- tai täydennyskoulutusta. Koulutus voi olla sekä tutkintotavoitteista että täydentävää koulutusta. Omaehtoinen koulutus on tarkoitettu kaikille, niin työssäkäyville kuin työttömillekin.  Koulutusaikaiset tuet riippuvat koulutuksen laajuudesta ja opiskelijan henkilökohtaisesta elämäntilanteesta.
Myös työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella omaehtoisia opintoja työvoimakoulutuksen tuella. Opiskelija maksaa itse valmistavan koulutuksen opiskelijamaksun, jonka suuruus vaihtelee koulutuksittain.
Lisätietoja koulutusaikaisista tukimuodoista www.kela.fi

 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus jakaantuu työnopetukseen työpaikalla ja teoriaopetukseen oppilaitoksessa. Opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnopetuksen ajalta ja opintososiaalisia etuja teoriaopetuksen ajalta.
Oppisopimus edellyttää aina työpaikkaa ja oppisopimuskoulutus suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan kanssa yhteistyössä, niin että se palvelee molempia osapuolia.
Lisätietoja www.oph.fi

 

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on työvoimaviranomaisten asiakkailleen hankkimaa aikuiskoulutusta. Työvoimakoulutus on suunnattu työttömille, työttömyysuhan alaisille tai ammattiaan vaihtaville henkilöille. Työvoimakoulutuksessa opetus on opiskelijoille maksutonta.
Työvoimakoulutusta toteutetaan myös yhdessä yritysten kanssa, esimerkiksi rekrytointikoulutuksena.
Lisätietoja www.mol.fi

 

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on yrityksen hankkimaa koulutusta työntekijöilleen. Koulutus voi olla tutkintotavoitteista ja yrityksen omiin tarpeisiin räätälöityä lyhytkoulutusta tai ammattitaitoa ylläpitävää esim. korttikoulutusta.

 

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto