metsakone metsäkone

Metsäalan perustutkinto, 180 osp

Metsäkoneenkuljettaja

Koulutus alkaa elokuussa 2018
Hakeutuminen yhteishaussa      

Opiskelupaikat
Kiljavantie 6, Rajamäki
Sarkatie 1, Vantaa

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa nuorelle valmiudet työskennellä koneellisessa puunkorjuussa ja metsänhoitotöissä.

Metsäkoneenkuljettaja valmistaa puutavaraa hakkuukoneella ja kuljettaa sitä metsätraktorilla.
Hän käyttää työssään paljon tietoteknisiä laitteita, hallitsee koneiden käyttökunnossapitoon liittyvät tehtävät ja ottaa työssään huomioon laatu- ja toimintajärjestelmät sekä metsien käsittelyn vaatimukset. Koulutuksessa voi suuntautua puutavaran valmistamiseen tai lähikuljetukseen. Koulutuksessa voi suorittaa C –luokan ajokortin ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden

Opiskeluun liittyvät kustannukset
Tarvittavat turvavarusteet ja korttien viranomaismaksut

Opintokokonaisuudet
Pakolliset tutkinnon osat
- metsien hoito ja puunkorjuu
- metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito
Valinnaisia tutkinnon osia
- koneellinen puunkorjuu
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- koneellinen puutavaran valmistus
- puutavaran lähikuljetus
- puutavaran autokuljetus

Pääsyvaatimukset
Peruskoulun hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen kesto
180 osp, 3 vuotta

Ruokailu
Opiskelijoille maksutonta

HAKEUTUMINEN
www.opintopolku.fi
Koulutus tapahtuu TTS:n Nurmijärven Rajamäen toimipisteessä.

 

----------------------------------

Metsäalan perustutkinto, 180 osp

Metsäkoneasentaja

Koulutus alkaa elokuussa 2018
Hakeutuminen yhteishaussa 

Opiskelupaikat
Kiljavantie 6, Rajamäki
Sarkatie 1, Vantaa

Metsäkoneasentajan työtehtävät
Metsäkoneasentajakoulutus antaa pätevyyden nykyaikaisten metsätraktoreiden ja harvestereiden korjaus- sekä huoltotöihin. Asentajan työssä ydinosaamisalueita ovat raskaskoneiden teknisen rakenteen tuntemus sekä vianetsintä ja korjaus. Koneiden tietojärjestelmien hallinta vianetsinnässä ja koneiden säädössä on keskeistä osaamista työssä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia metsäkoneasentajina, huoltoneuvojina, raskaskoneasentajina, hydrauliikka-asentajina ja varaosamyyjinä.

Työn vaatimukset
Työ vaatii vahvaa ja monipuolista teknistä osaamista sekä kykyä itsenäiseen, vastuulliseen työskentelyyn myös metsäolosuhteissa. Siihen sisältyy paljon kaavioiden ja mittausten käyttöä vianhaussa. Metsäkoneasentajan on myös ymmärrettävä asiakaspalvelun ja korjaamotalouden merkitys korjaamon ja kenttähuollon kannattavassa toiminnassa.

Tutkinto koostuu seuraavista pakollisista tutkinnonosista:
1. Metsien hoito ja puunkorjuu, 30 osp
2. Metsäkoneiden huolto, 35 osp
3. Metsäkoneiden kunnossapito- ja korjaustyöt, 50 osp

Lisäksi valitaan esim:
4. Koneellinen puunkorjuu 20 osp
5. Kuljetusalan ammattipätevyys 10 osp


Pääsyvaatimukset
Peruskoulun hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen kesto
180 osp, 3 vuotta

Ruokailu
Opiskelijoille maksutonta

------------------------

 

 metsäopetus 72

metsakoneenkuljettaja metsäkoneenkuljettaja

Mitä metsäkoneenkuljettaja tekee?

Metsäkoneenkuljettaja valmistaa puutavaraa hakkuukoneella ja kuljettaa sitä metsätraktorilla. Lisäksi hän tekee koneiden käyttökunnossapitoon liittyviä huoltotoimenpiteitä.

Metsäkoneasentaja työskentelee metsätraktoreiden ja harvestereiden korjaus- sekä huoltotöissä.

 

Mihin koulutus työllistää?

Metsäkonealan työpaikat ovat pieniä tai keskisuuria koneyrityksiä, joissa usein myös yrityksen omistaja työskentelee samoissa töissä työntekijöiden kanssa. Nykyään on alalle muodostunut myös suurempia yrityksiä, joissa toimii yrityksen työnjohtajia ym. järjestelijöitä. Metsäkoneyritysten urakanantajia ovat metsäteollisuusyritykset, Metsähallitus ja metsänhoitoyhdistykset.


TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto