Työssäoppimisen aikana ohjattavan tarve ohjaukseen ja työpaikkaohjaajan rooli sen mukana muuttuvat. Oppimisen alkumetreillä ohjaaja toimii opastajana ja sen jälkeen ohjattavan edetessä oppimisessaan tämän valmentajana ja tukijana.

Kun työpaikkaohjaaja huomioi ohjattavan taitotason kehittymisen työtehtävissä, hän pystyy siirtymään roolista toiseen. Täten toimimalla hän myös lisää ohjattavan itseohjautuvuutta. On hyvä muistaa, että ohjattavien valmiudet itseohjautuvuuden suhteen eroavat hyvinkin paljon.

 

Kuuntele:

 

aika

TYÖPAIKKAOHJAAJAN TOIMINTA ERI ROOLEISSA:

Työpaikkaohjaaja opastajana

 • Anna ohjattavalle selkeitä, tavoitteellisia tehtäviä
 • Anna selkeät ohjeet tehtävien suorittamiseen
 • Varmista, että ohjattava on ymmärtänyt antamasi ohjeet oikein
 • Seuraa ja tue ohjattavan suoriutumista tehtävistään
 • Anna palautetta välittömästi suorituksen jälkeen
 • Rohkaise ja kannusta

Tässä vaiheessa ohjattava saattaa olla hyvinkin riippuvainen ohjaajastaan.

 

to jiirisaha1

 

Työpaikkaohjaaja valmentajana | Kuuntele: 

 •  Anna entistä enemmän vastuuta tehtävien suorittamisessa
 • Valmiiden ratkaisumallien sijaan anna ongelmia ratkottaviksi
 • Selosta työtehtävien taustaa ja niiden merkitystä työnteon kokonaisuudessa
 • Motivoi ja kannusta yhä parempiin suorituksiin
 • Järjestä ohjattavalle mahdollisuuksia työskennellä työyhteisön muidenkin työntekijöiden kanssa

Oppimisen tässä vaiheessa ohjattava on kiinnostunut ja sitoutunut.

 

to jiirisaha2

 

Työpaikkaohjaaja tukijana, asiantuntijana | Kuuntele: 

 • Anna ohjattavalle entistä enemmän tilaa ja vastuuta toimia itsenäisesti
 • Suunnittele työtehtäviä yhdessä ohjattavan kanssa
 • Jaa ohjattavalle hiljaista tietoasi
 • Anna tilaa ohjattavan itsearvioinnille
 • Kuuntele ohjattavan ideoita ja mieti, voitko hyödyntää niitä itse?
 • Ole itsekin valmis oppimaan.

Itseohjautuvuus tarkoittaa ohjattavan kykyä asettaa tavoitteet omalle oppimiselleen, kykyä ottaa vastuu omasta oppimisestaan. Se ei tarkoita sitä, että ohjattava työskentelee yksin. Ohjaajan rooli on edelleenkin tärkeä.