Vaikka maahanmuuttaja puhuu suomea, hänen voi olla vaikea ymmärtää työpaikan puhekieltä ja slangisanoja. Vuorovaikutustilanteissa selkokielen käyttäminen ja asioiden havainnollistaminen on hyvä tapa ohjata maahanmuuttajaa.  Tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • puhu hitaasti ja selkeästi
 • kerro lauseessa yksi tärkeä asia kerrallaan
 • kerro asian ydin, vältä turhaa nippelitietoa
 • kerro/toista sama asia eri tavoin
 • havainnollista asioita selkeillä käytännön esimerkeillä
 • havainnollista asioita kuvilla
 • näytä ja nimeä asioita
 • varmista asian ymmärtäminen pyytämällä maahanmuuttajaa omalla tavallaan selittämään, miten hän asian ymmärsi

Erilaisista kulttuuritaustoista johtuvien väärinkäsitysten minimoimiseksi työpaikkaohjaajan on hyvä selvittää maahanmuuttajalle seuraavat asiat:

 • luvalliset syyt työpaikalta poissaoloon, onko esim. sairaan aikuisen sukulaisen hoitaminen sellainen
 • täsmällisyyden ja kellonaikojen noudattamisen tärkeys työajoissa
 • tasa-arvoisuus suomalaisessa työelämässä esim. valta päättää asioista
 • työntekijöiden yhteistyö ja vastuunjako tiimityöskentelyssä
 • oma-aloitteisuus työntekemisessä esim. mihin tarvitaan/ei tarvita esimiehen lupa/määräys
 • työpaikan kirjoittamattomat säännöt, esim. mitä tarkoittaa ”hyvä tyyppi”
 • vähäeleisyys suomalaisten viestinnässä on normaali asia eikä se tarkoita esim. tunteettomuutta tai tylyyttä
 • fyysinen etäisyys keskustelijoiden välillä on normaali ilmiö
 • varsinkin virallisissa tilanteissa small talkin vähyys ja suoraan asiaan meneminen on normaalia suomalaisessa työkulttuurissa

Pääpiirteittäin kulttuurit voidaan jakaa yksilökeskeiseen (Suomi) ja yhteisökeskeiseen kulttuuriin (esim. Aasia, Afrikka). Yksityiskohtaisempaa tietoa näistä kulttuureista ja niiden vaikutuksista työelämän toimintatapoihin löytyy oppaasta ”Maahanmuuttajat työpaikalla” osoitteessa: https://www.ksao.fi/images/webattach.php?a=1885

Maahanmuuttajan ohjaamiseen, perehdyttämiseen ja työnopastukseen kannattaa varata keskimäärin 1.5 kertaa enemmän aikaa kun suomalaisen ohjattavan kanssa. Maahanmuuttajan kielitaidon taso sekä hänen aikaisemman kokemuksen määrä suomalaisesta työelämästä määrittävät lopullisen ajankäytön.