Kuuntele: 

Ohjaus on työpaikkaohjaajan ja ohjattavan välistä tasa-arvoista vuorovaikutusta. Onnistuneen ohjauksen perusedellytys on luottamuksellisen suhteen syntyminen työpaikkaohjaajan ja ohjattavan välille heti työssäoppimisen alkuvaiheessa. Ohjaus luo myönteistä ilmapiiriä oppimiselle ja on nuoren tukena ja turvana.

Onnistuneen ohjauksen mahdollistavat
*    ohjaajan ja ohjattavan tutustuminen toisiinsa
*    säännölliset ohjauskeskustelut
*    ohjaajan käyttämät erilaiset keinot ohjauksessa
*    ohjaajan tietoisuus roolinsa muuttumisesta ohjattavan oppimisen edetessä

Hyvä ohjaus tarkoittaa sitä, että
*    ohjattavalle annetaan aikaa ja huomiota ja hänelle osoitetaan kunnioitusta
*    ohjattavalle järjestetään monipuolisia oppimistilanteita ja työtehtäviä
*    ohjattavalle annetaan vastuuta tehtävissään
*    ohjattavan oppimista tuetaan ja helpotetaan
*    ohjattavalle annetaan palautetta oppimisestaan
*    ohjattavaa kannustetaan tavoitteellisuuteen ja aktiivisuuteen oppimisessaan
*    ohjattavaa kannustetaan itsearviointiin

Työpaikkaohjaajan tärkeä ja vastuullinen tehtävä oppimisen ohjaamisessa on kulkea nuoren ohjattavan rinnalla koko työssäoppimisen ajan.

Samat perehdyttämisen, ohjauksen ja oppimisen periaatteet ja tavoitteet koskevat niin suomalaisia kuin maahanmuuttajia.  Maahanmuuttajan kulttuuritausta ja se, ettei suomi ole hänen äidinkielensä, tuovat ohjaukseen kuitenkin omat vivahteensa

 


  >    Pohdittavaa työpaikkaohjaajalle:
  • Mitkä ovat vahvuutesi työpaikkaohjaajana? Entä kehittymistarpeesi?
  • Miten nuoren ohjaaminen eroaa aikuisen ohjaamisesta? Vai eroaako se?
  • Millainen on hyvä kuuntelija? Ja millainen kuuntelija itse olet?
  • Miten dokumentoit ohjattavan kanssa käymäsi ohjauskeskustelut? Laadi itse, anna ohjattavan tehtäväksi tai laatikaa yhdessä tätä varten lomake, muistiopohja tms.
  • Millainen roolimalli työpaikkaohjaajana olet nuorelle ohjattavalle?
  • Mitä omasta mielestäsi viestität työn arvosta ja ammatillisuudesta?
  • Miten haluaisit kehittyä palautteen antajana ja vastaanottajana?
  • Miksi työpaikkaohjaajan on hallittava hyvin oppimisen arviointi?
  • Tee itsellesi muistilista ”Näillä eväillä pärjää nuoren työssäoppijan työpaikkaohjaajana”