Maatalousrakentamiseen liittyviä tutkimuksia

Maatalousrakentamiseen liittyviä opinnäytetöitä


 

 

MAATALOUSRAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA

Ekotehokas pihatto - rakennusmateriaalivertailu MIPS-menetelmällä

Eläinsuojien ilmanvaihto, Maataloustieteen Päivät 2006, posteriesitys

Helposti puhdistettavat lattiamateriaalit lypsykarjatiloissa

Kylmäpihaton lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun perusteet

Kylmäpihattojen toimivuus Suomessa ja Virossa

Laajentavien karjatilojen teknologiavalintojen vaikutus työnmenekkiin ja rakennuskustannuksiin

Lehmän hyvinvointiin vaikuttavat seikat pihatossa –kirjallisuuskatsaus

Lehmän mittainen makuuparsipihatto

Lypsykarjapihaton toiminnalliset mitoitusvaihtoehdot

Maatalouden kotieläinrakennusten toimiva ilmanvaihto

Ohjeistava tuotantorakennuksen rakennuskustannuslaskuri lypsykarjapihaton esisuunnitteluun

Pihaton toiminnalliset mitoitusvaihtoehdot

Suomalainen pihatto lehmän näkökulmasta

Suurten maatalousrakennusten puurunkoratkaisut

Toimiva pihatto työntekijän näkökulmasta

Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen taloudellisuus tuotantoa laajentavalla lypsykarjatilalla

 

MAATALOUSRAKNETAMISEEN LIITTYVIÄ OPINNÄYTETÖITÄ

Automaattilypsy

Lypsyjärjestelmän valinta

Automaattilypsyyn siirtyminen

Automaattilypsyyn siirtyneiden lypsytilojen kokemuksia

Lehmien käyttäytymisen muutokset siirryttäessä kombinavetasta automaattilypsypihattoon

Lehmien siirtyminen parsinavetasta automaattilypsypihattoon

 

Pelastussuunnitelma

Palo- ja pelastussuunnitelma parsinavettaan

Lypsykarjarakennuksen palontorjunta- ja pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma

Ilmanvaihto

Lannanpoisto, ilmanvaihto ja valaistus uusissa eristetyissä pihattonavetoissa 

Navetan ilmanvaihdon toimivuuden arviointi

Navetan ilmanvaihto

Rakentaminen

Laajentavien nautatilojen tuotantorakennuksen rakennusprojektin vaiheistus ja johtaminen

Laakasiilojen rakennuskustannusvertailu

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus

Rakennusvalvojan tehtävät rakentamisvaiheessa

Maitotilan navetan rakentamisprojektiin tarjottavan neuvonnan kehittäminen

Navetta

Lypsykarjatilan lämmitysjärjestelmän suunnittelu ja toteutus

Pihaton suunnittelu

Työkansio investoiville lypsy- ja lihakarjatiloille

Kartoitus tarttuvista sorkkasairauksista suomalaisilla nautatiloilla

Lypsykarjatilan tuotantorakennuksen energiankulutuslaskuri sähkölle

Eläinten ja ihmisten hyvinvointi ja olosuhteet uusissa lämpimissä pihatoissa

Lypsylehmien syöntikäyttäytyminen väkirehukioskilla

Lypsylehmien ja vasikoiden olosuhteiden kehitys Tuottava Lehmä –hanketiloilla

Lehmän ruokintapöytätilan vaikutukset syöntiin, käyttäytymiseen ja maitotuotokseen

 

Muut kuin navetat

Kanalan sähkösuunnitelma

Lampolan suunnittelu

Vaihtoehtoiset talliratkaisut ja ulkokatokset

Tuotantorakennuksen rakennuttamisen ja emakkosikalan prosessikaaviot virtuaalikylässä

 

Lisää opinnäytetöitä löytyy mm. Theseus –sivustolta:  https://publications.theseus.fi/