Metsäalan työehtosopimus


Metsäalan työehtosopimuksen sopijapuolina ovat:
Sopimuksen määräyksiä sovelletaan Maaseudun Työnantajaliiton, Metsäteollisuus ry:n, Yksityismetsätalouden Työnantajien jäsenten ja Metsähallituksen palveluksessa puutavaran valmistuksessa, metsänhoito- ja metsänparannustöissä, muissa metsätöissä, uittotöissä sekä näihin liittyvissä töissä työskentelevien työntekijäin työsuhteisiin.

Metsuri- ja metsäpalveluyrityksen on noudatettava työehtosopimusta aina, kun se palkkaa työntekijän sopimukseen sisältyviin työtehtäviin. Sopimusta voi hyödyntää myös metsuriyrittäjän oman työn hinnoitteluun.

Aineistot: