Etusivu
Koulutus
- koulutuskalenteri / ilmoittautumislomake
Ajankohtaista
Yhteystiedot
Oppilaitokset
Yhteistyössä
Yhteydenotto
 
TTS

JATKOJALOSTUS

 

Höyläys ja terätekniikka

Teollinen hirsirakentaminen 3 pv

Koulutuksen sisältö:

3D-suunnittelun mahdollisuuset ja CAD-mallin kääntäminen työstökoneelle (0,5 pv)

 • Tutustutaan mitä 3D suunnittelu on
 • Käännetään 3D-piirrustus työstökoneelle kääntöohjelman avulla

Työstökoneen turvallinen peruskäyttö ja koneen käytön perusteet teoriassa (0,5 pv)

 • Käydään läpi mitä pitää ottaa huomioon työstökeskuksen turvallisessa käytössä ja opetellaan koneenkäytön perusteet

NC-ohjatun työstökoneen käyttö (2 pv)

 • Valmistetaan rakennus työstökeskuksella
 • Käytössä moderni Hundegger K2 sahatavaran työstökeskus
 • Valmistellaan puuosat työmaalle asentamista varten

Ensimmäisenä päivänä käydään läpi koneen turvallinen peruskäyttö ja toimintaperiaate. Edellisenä päivänä käännetty tiedosto tuodaan koneelle ja tehdään koneeseen tarvittavat asetteet. Käymme myös läpi teollisen hirsituotannon tuotantotapa ja laadittavat asiakirjat, Käymme läpi myös läpi miten hirret pakataan ja laadunvarmistamisen.

Toisena päivänä jatketaan talon valmistusta ja jokainen opiskelija pääsee käyttämään konetta itsenäisesti. Päivän päättyessä on tavoitteena saada valmis talo kaikkine tarvittavine osineen valmiiksi ja lähetyskuntoon.

Koulutuksen tavoite:

 • Antaa perustiedot 3D-suunnittelun hyödyntämisestä ja mahdollisuuksista puurakentamisessa
 • Antaa perustiedot tietokoneavusteisen tuotannon mahdollisuuksista puurakentamisessa
 • Tutustua modernin työstölinjan toimintaan todellisen kohteen avulla.

Kuvauksen laatija: Hannu Kyllönen, KAO

 

Perinteinen hirrenveisto käsityönä

Koulutussisältö pääpiirteittäin:

 • Lyhytkatsaus hirsityövälineisiin
  • moottorisaha ja sen turvallinen käyttö, teränhuolto, sahan päivittäishuollot, viikottaishuollot jne.
  • sähkökäyttöiset käsityökoneet
  • vatupassiharppi
  • hollihaat, tukinkorottajat, tukinkiinnitin jne.
  • piilutuspetkel, vuolurauta ja muut käsikäyttöiset vuolutyökalut sekä niiden huolto
 • Hirsityypit
  • pelkka
  • luonnonpyöreä
  • D-hirsi
 • Nurkka- ja salvostyypit
  • sulkanurkka ja sen valmistus (voi olla koulutuksen harjoitus nurkka)
  • piilolukkonurkka
  • lohenpyrstönurkka
  • pitkänurkka
  • ämmännurkka
  • erikois-salvokset (lyhyt katsaus teoriassa)
  • huom. näistä vaihtoehdoista rakennamme harjoitus nurkan oppilaan valinnan mukaan.
 • Hirsipuunvalinta ja apteeraus
  • piirustusten luku
  • hirsien pituuksien ja menekin määrittely (lyhyt teoria)
  • hirsien esim. pelkan koon määrittely

Huomautuksena seuraavaa, viiden päivän koulutus on lyhyt ja koulutuksessa joutuu keskittymään niihin asioihin jotka ovat oppilaitten oppimisen kannalta tärkeitä ja koulutukseen tulevien oppilaitten toiveita kuunnellaan ja koulutus pyritään räätälöimään sen mukaan.

Kuvauksen laatija: Hannu Kyllönen, KAO

 

Sivutuotteiden hyödyntäminen, bioenergia 2 pv

Koulutuksessa perehdytään seuraaviin asioihin:

 • Bioenergia puunkorjuun yhteydessä
  • Uudistushakkuiden hakkuutähteet
  • Uudistushakkuiden kannot
  • Kasvatushakkuiden pienpuu
  • Hakkuiden hukkapuu
  • Saatavuus
  • Korjuumenetelmät ja -kustannukset
  • Energiapuun varastointi ja kuivatus
 • Sahauspinnat ja tasauspätkät
 • Haketusmenetelmät ja hakkurit
 • Sahanpuru polttoaineena
 • Pelletöinti
 • Energiapuun polttomenetelmät ja -tekniikat
  • lämmönsiirto
  • polttokattilat
 • Klapit
 • Energiajakeen hinnoittelu ja logistiikka

Kuvauksen laatija: Hannu Humalamäki, Sedu Aikuiskoulutus

 


Höylä- ja sahatavaran pintakäsittely

 

CNC-työstön perusteet 5pv

Kurssilla perehdytään nc- ja cam -tekniikan perusteisiin huomioiden osallistujien tietotaso. Koulutuksessa tutustutaan tietokoneavusteisen valmistamisen toimintaympäristöön koneineen ja ohjelmistoineen. Opiskelijat toteuttavat käytännössä tekemiään työstöohjelmia ja oppivat ymmärtämään toiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita. Tavoitteena on saada evästyksiä puutuotteiden tietokoneohjatun valmistamisen mahdollisuuksista omassa tuotannossa.

Sisältö lyhyesti:

 • NC-koneet ja niiden käyttö
 • Työstöympäristö
 • Ohjelmointi
 • CAM-ohjelman käyttö

Kurssin sisältö tarkentuu ennen kurssia tehtyjen osallistujien puhelinhaastattelujen pohjalta.


Kuvauksen laatija: Timo Aavakallio, Mamk