Puuinfon sivuille on koottu suunnitteluohjeita ja tuotekortteja, jotka ovat ladattavissa pdf-muodossa.
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet

Puuinfon sivuilta löytyy suunnittelun avuksi myös AutoCAD, ArchiCAD- ja Revit-yhteensopivia rakenne- ja detaljikirjastoja, jotka ovat myös ladattavissa pdf-muodossa.
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluty%C3%B6kalut

Erilaisia mitoitukseen liittyviä excel-pohjaisia laskentatyökaluja löytyy Puuinfon kotisivuillta.
http://www.puuinfo.fi/mitoitusohjelmat

 

Puuinfon sivuille on koottu keskeisimmät rakentamismääräykset, eurokoodi 5 soveltamisohjeet sekä Lausuntoja ja koeraportteja vaatimustenmukaisuudesta ja määräystulkinnoista.
http://www.puuinfo.fi/rakentamism%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset

http://www.puuinfo.fi/eurokoodit

http://www.puuinfo.fi/tulkinnat

 

Puukerrostalon toiminnallinen palotekninen suunnittelu, Puuinfon tekninen tiedote
http://www.puuinfo.fi/articles/puukerrostalon-toiminnallinen-palotekninen-suunnittelu

 

Hirsitalon suunnittelu, Puuinfo
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hirsitalon-suunnittelu

 

Puukerrostalon suunnittelu, Puuinfo
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/puukerrostalon-suunnittelu

http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/puukerrostalon-suunnittelu/hyvin-suunniteltu-puoleksi-tehty