TTS
 

Uudistusalojen energiapuukorjuu

Koulutus antaa osallistujalle kokonaiskuvan uudistusalojen energiapuun korjuun teknis-, taloudellis-metsänhoidollisesta toteuttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi energiapuun korjuu- ja kasvatussuositusten keskeinen sisältö uudistusalojen energiapuunkorjuun metsän- ja luonnonhoidon kannalta. Lisäksi koulutuksen käynyt saa hyvän kokonaiskuvan uudistusalojen energiapuutekniikasta tuottavuuksineen.

1. Energiapuun korjuun ravinnekysymykset
2. Toteutunut energiapuun korjuun laatu

TTS - Työtehoseura | PL5 (Kiljavantie 6) 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu (09) 2904 1200 | asiakaspalvelu@tts.fi