TTS
 

Energiapuuharvennus

Koulutus antaa osallistujalle kokonaiskuvan energiapuuharvennuksen teknis-metsänhoidollisesta toteuttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi energiapuun korjuu- ja kasvatussuositusten keskeinen sisältö, energiapuun kasvatuksen sekä energiapuuharvennuksen metsän- ja luonnonhoidon kannalta. Lisäksi koulutuksen käynyt saa hyvän kokonaiskuvan nuorten metsien energiapuutekniikasta tuottavuuksineen.

1. Energiapuun kasvatus  
2. Energiapuun kasvatus männiköissä  
3. Energiapuuharvennuskohteen valinta  
4. Energiapuuharvennukset ja luonnonhoito  
5. Energiapuun korjuun ravinnekysymykset  
6. Energiapuun korjuun laatu Häme-Uusimaalla  
7. METKA-maastolaskuri: Harvennusmetsien energiapuun kertymien & keskitilavuuksien laskentaohjelma
8. Ajatuksia harvennuksista ja niiden kehittämisestä
9. Systemaattisen harvennuksen periaate
10. Systemaattisuus työmalleissa puunkorjuussa
11. Systemaattisen harvennuksen vaikutus puuston jatkokehitykseen ja talouteen
12. Ennakkoraivaus ja energiapuun hakkuu samalla hakkuulaitteella

 

 


TTS - Työtehoseura | PL5 (Kiljavantie 6) 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu (09) 2904 1200 | asiakaspalvelu@tts.fi