TTS
 

Energiapuun hankinnan logistiikka ja metsähakkeen käyttö

Koulutuksessa perehdytään energiapuun hankintalogistiikan periaatteisiin ja siinä käytettäviin tietojärjestelmiin. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tulkita energiapuun hankinnan suunnitelmia eri aikajänteillä ja tehdä johtopäätöksiä prosessin kokonaiskannattavuudesta. Hän tuntee myös energiapuun eri käyttöpaikat ja niiden merkityksen raaka-aineen laadulle ja hankinnan ohjaukselle

1. Energiapuun kustannusten ja arvon muodostumisesta  
2. Energiapuun hankinnan arvoketjut ja kannattavuus  
3. METKA-maastolaskuri: Harvennusmetsien energiapuun kertymien & keskitilavuuksien laskentaohjelma

TTS - Työtehoseura | PL5 (Kiljavantie 6) 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu (09) 2904 1200 | asiakaspalvelu@tts.fi