TTS
 

Energiapuukauppa

Koulutuksessa käydään läpi energiapuukaupan toimintaperiaatteet ja kauppatavat. Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee  keskeiset energiapuun mittausmenetelmät ja hinnoitteluperusteet sekä ymmärtää tukipolitiikan merkityksen  energiapuukaupassa ja hankinnan kannattavuudessa.

1.Energiapuun markkinatilanne – Energiapuulajit, kysyntä, tarjonta ja kilpailu
2.Energiapuun hankinnan arvoketjut ja kannattavuus  
3.Energiapuun tuet – Kemera ja Petu  
4.Energiapuun mittaus  
5.Laki puutavaran mittauksesta uudistui  
6.Onko energiapuulla tulevaisuutta?

TTS - Työtehoseura | PL5 (Kiljavantie 6) 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu (09) 2904 1200 | asiakaspalvelu@tts.fi