Verhoilija

Verhoilija toimii suuntautumisensa mukaan teollisen verhoilun, perinteisen huonekalu- tai ajoneuvoverhoilun tehtävissä.

Mihin verhoilija työllistyy?

Verhoilijat toimivat yleensä itsenäisenä yrittäjänä.

Pääsyvaatimukset

  • Taideteollisuusalan perustutkintoon valmentavan koulutuksen pääsyn edellytyksenä on kiinnostus käsillä tekemiseen, asiakaspalveluun ja yrittämiseen. Lisäksi tarvitaan hyvä fyysinen terveys.
  • Verhoilijan ammattitutkintoon hakeutuvalla tulee olla perustiedot ja taidot verhoilijan työtehtävistä. Hänen tulee työskennellä alalla ja haluta kehittää ammattitaitoaan.
  • Verhoilijamestarin erikoisammattitutkintoon hakeutuvalla tulee olla hyvät tiedot ja -taidot verhoilualan työtehtävistä. Hän työskentelee alalla joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa. Hänellä tulee olla halu kehittää niin ammattitaitoaan kuin mahdollista yrittäjäosaamistaan.


Verhoilija

Koulutusalassa ei ole yhtään koulutusta saatavilla.