Maarakennuskoneiden 3D -koneohjauskoulutus

Maarakentaminen on nykypäivän huipputekniikkaa hyödyntävä rakentamisen alue. Tietokonemallintaminen kohteiden suunnittelussa ja digitaalisen tiedon kerääminen rakentamisvaiheessa ovat jo arkipäivää yhä useammassa kohteessa. Jotta tietoa ja rakennusmateriaaleja saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, sekä työn tehokkuutta, laatua ja sujuvuutta parannettua, ovat useat urakoitsijat hankkineet erityyppisiä koneohjausjärjestelmiä työkoneisiinsa.

Laitteistojen tekninen käyttöönottotuki järjestetään useimmiten laitetoimittajan toimesta, mutta tietojärjestelmien toimintaperiaatteista, toimintaedellytyksistä ja virhetilanteiden välttämisestä sekä järjestelmän laajemmista hyödyntämismahdollisuuksista jäävät usein järjestelmän loppukäyttäjän omalle vastuulle.

Kohderyhmä

Urakoitsijat ja maarakennuskoneenkuljettajat, jotka suunnittelevat koneohjausjärjestelmän käyttöönottoa tai haluavat tehostaa jo käytössä olevien koneohjausjärjestelmien hyödyntämistä, sekä mittamiehet, työnjohtajat ja suunnittelijat, jotka ovat tekemisissä koneohjausjärjestelmien tai mallintamisen kanssa.Maarakennuskoneiden 3D-koneohjaus

Koulutus Alkamispäivä Hakuaika päättyy Paikka
Maanmittausalan ammattitutkinto Jatkuva haku Nurmijärvi Hae
Maarakennusalan ammattitutkinto Jatkuva haku Nurmijärvi Hae
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Jatkuva haku Nurmijärvi Hae
Rakennusalan perustutkinto, maarakentaja / maarakennuskoneenkuljettaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA Jatkuva haku Nurmijärvi Hae
Vesityökortti 26.10.2018 26.10.2018 23.10.2018 Nurmijärvi Hae