-uusien koneiden testaus

 • Vuonna 2002 lypsykoneiden maahantuojat ja MTT:ssä toimivan Maitokoneet-yksikön toimintaa rahoittavat meijeriyritykset sopivat toimintatavoista uusien tai uudelleen asennettujen lypsykoneiden käyttöönoton yhteydessä.

____________________________________________________________________

Lypsykoneen myyjä- ja asennustaho

 • Vastaa laitteiston mitoittamisesta, asentamisesta ja toiminnasta
 • Testaa laitteiston
 • Ilmoittaa meijerille asennuksen valmistumisesta
 • Korjaa havaitut puutteet

Meijeriyritys

 • Tekee lypsyn ja pesun aikaiset havainnot ja mittaukset
 • Tarkastaa lypsykoneen testausdokumentit
 • Testaa laitteiston vain tarvittaessa
 • Arvio tilan maidon laadun kehittymistä

____________________________________________________________________

 • Lypsykoneen myyjällä on vastuu siitä, että lypsykone on oikein mitoitettu.
 • Mitoitusperiaatteet on esitetty SFS-ISO standardissa 5707.
 • Lypsykoneen asennus on valmis vasta sitten kun laitteisto on testattu.
 • Testauksesta on tehtävä testauspöytäkirja viljelijälle.

 

 • Oman meijerin neuvoja tekee 2 kuukauden kuluessa laitteen käyttöönotosta neuvonnallisen tilakäynnin.
 • Neuvoja arvioi laitteiden toimintaa eläimen ja elintarvikkeen sekä lypsäjän kannalta ja antaa neuvontaa näihin liittyvissä kysymyksissä.
 • Neuvojan ja viljelijän pitää yhdessä arvioida, onko viljelijän saama lypsykone tehtyjen sopimusten mukainen.
 • Neuvoja arvioi tilalle jätetyn testauspöytäkirjan avulla myös sen, onko lypsykone testattu asiallisesti.
 • Käytössä olevien lypsykoneiden testauksista vastaavat meijerien neuvojat.

 

Lypsykoneiden testaukseen liittyvissä kysymyksissä opastaa MTT/ Maitokoneet-yksikkö (www.mtt.fi ) : palvelut ja tuotteet / maitokoneet.