- käyttöönottotarkastus

 

  • Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 ”Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto” (http://www.finlex.fi/pdf/normit/1921-D2s.pdf) ovat määräykset ja ohjeet mm. ilmanvaihtojärjestelmän toimintakunnon testauksesta ja käyttöönotosta.
  • Maatalouden tuotantorakennuksiin sovellettavia kohtia ovat määräys ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtojen mittauksesta ja järjestelmän toiminnan toteaminen suunnitelman mukaiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa.

 Ohje ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottotarkastukseksi:

  • Ilmanvaihtojärjestelmän toimittaja suorittaa järjestelmän toiminnan teknisen tarkastuksen, kun järjestelmä on toimintakunnossa ja rakennus niin valmis, ettei sen keskeneräisyys vaikuta ilmavirtoihin, paineisiin tai siirtoilman virtaussuuntiin (esim. ovet ja ikkunat paikoillaan).
  • Tarkastuksessa mitataan poistettava minimi- ja maksimi-ilmamäärä, ilman nopeudet ja ilmasuihkujen heittopituudet.
  • Ilmamäärien tulee täyttää ilmanvaihtolaitteiden toimitussopimukseen kirjatut arvot.
  • Tarkastuksesta tehdään testauspöytäkirja, joka annetaan viljelijälle.

     
  • Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta käytännön olosuhteissa, jolloin eläimet ovat sisällä rakennuksessa, mittaavat mm. ProAgrian (www.proagria.fi )   olosuhdeneuvojat.

Tuotantorakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän mittauksia tekevät myös VTT (www.vtt.fi ) ja Työterveyslaitoksen (www.ttl.fi )Kuopion aluetoimipiste.