• Vastaava työnjohtaja pyytää loppukatselmuksen.
  • Rakennuksen tulee olla valmis myös ulkopuolisten töiden osalta.
  • Loppukatselmuksessa selvitetään rakennuksen käyttöönoton edellytykset.
  • Vastaavan työnjohtajan tehtävät päättyvät ilman erillistä ilmoitusta loppukatselmukseen, joka on suoritettu hyväksyttävästi.
  • Katselmus voidaan toimittaa rakennuksen tai sen osan käyttöön hyväksymiseksi, vaikka rakennustyö ei ole kaikilta osin valmis. Edellytyksenä on, että käyttöönotto ei aiheuta vahingonvaaraa.
  • Loppukatselmusta on pyydettävä rakennusvalvontaviraston rakennustekniseltä osastolta ennen rakennusluvan voimassaoloajan päättymistä.
  • Ennen loppukatselmuksen pyytämistä on varmistettava, että kaikki lupamääräykset on asianmukaisesti täytetty.
  • Vastaavan mestarin on esitettävä tarpeellisista erityistarkastuksista laaditut pöytäkirjat tai niistä annetut todistukset sekä ilmanvaihtolaitosta ja lämmityslaitosta koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet, sekä sähköurakoitsijan mittauspöytäkirja.