TTS (Arbetseffektivitetsföreningen rf) är en organisation för forskning, utveckling och utbildning som grundades år 1924.
TTS ökar sina klienters kompetens, produktivitet och välfärd.

TTS utbildar, forskar och utvecklar inom bl.a. följande sektorer:
Fordon och arbetsmaskiner
Naturresurser och energi
Logistik
Service
Byggande
Boende och miljö
Produktivitet och välfärd

FÖR FÖRETAG OCH SAMMANSLUTNINGAR

Företag och sammanslutningar kan vända sig till TTS utbildnings-, forsknings- och utvecklingstjänster för att utveckla den egna verksamheten, personalen och produktiviteten.

Vi erbjuder bl.a. följande utbildnings-, forsknings- och utvecklingstjänster:

 • Personalutbildning
  - bl.a. utbildning som leder till examen och delexamen, korta utbildningar som ökar yrkesskickligheten, kortutbildningar, yrkeskompetensutbildning för chaufförer och utbildning med hjälp av simulatorer

 • utbildning vid förändringar
  - bl.a. rekryterings-, förändrings- och skräddarsydda utbildningar

 • Konsulterings-, utbildnings- och experttjänster
  - bl.a. med avseende på utveckling av företagsverksamhet, arbetsmetoder, teknologi, produktivitet, kostnadseffektivitet, energieffektivitet, ekologisk effektivitet och boende

 • Forskningsrön
  - bl.a. inom naturresurser och energi, boende och miljö samt produktivitet och välfärd
 • Testning av maskiner och apparater

TTS betjänar företag och sammanslutningar inom alla sina verksamhetsområden. TTS ger alla företag och sammanslutningar konsulterings-, utbildnings- och experttjänster med avseende på produktivitet och välfärd oberoende av bransch.

FÖR STUDERANDE

TTS utbildar årligen över 8 000 personer till en allt större professionalitet inom olika branscher. Våra utbildningar har som mål att ge yrkesinriktad grundexamen, yrkes- och specialyrkesexamen samt att öka yrkesskickligheten t.ex. genom olika korta utbildningar.

Vi erbjuder utbildningar och korta utbildningar som leder till examen inom följande områden:

 • Teknik och kommunikation
 • - examen inom bil-, logistik-, byggnads-, trä-, tapetserings- och inredningsbranscherna

 • Naturresurser och miljö
 • - examen inom skogsbruk och trädgårdsskötsel

 • Turism, kosthåll och ekonomi
  - examen inom turism- och restaurangbranscherna och huslig ekonomi

 • Samhällsvetenskap, ekonomi och administration
  - examen inom ledarskap och företagsverksamhet

Med hjälp av studierna kan enskilda personer upprätthålla och utveckla yrkesskickligheten och förbättra sina egna möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden. Yrkesstudierna och de korta utbildningarna ger också färdigheter att utveckla det egna arbetet och arbetsgemenskapen.

Utbildning som leder till examen genomförs som självstudier, arbetskraftspolitisk utbildning eller läroavtalsutbildning. TTS har ett eget läroavtalskontor. Vuxenstuderande kan avlägga examen eller del av examen också direkt som examensprestation, om den studerande redan har nödvändig yrkesskicklighet.

FÖR LÄROANSTALTER OCH UTVECKLINGSORGANISATIONER

TTS deltar årligen som koordinator, samarbetspartner och expert i mer än hundra nationella och internationella forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt.

Vi erbjuder expert-, utbildnings- och föreläsningstjänster och material inom följande områden:

 • produktivitet i arbetet
 • arbetshälsa
 • kostnadseffektivitet
 • energi- och ekoeffektivitet
 • livscykelbostäder
 • teknologi
  - bl.a. simulatorer som inlärningsmiljö, bilkarosserikompetens
 • utbildning
  - praktiska forskningsrön, publikationer, rapporter och guider samt program som TTS-Kone och TTS-Manager

TTS deltar aktivt i flera nationella och internationella forsknings-, utbildnings- och utvecklingsnätverk. TTS samarbetar med sina kompanjoner inom forskning, utbildning och utveckling med syftet att förbättra de tjänster som erbjuds klienter i olika branscher och att utveckla produktiviteten och verksamheten.

FÖR PRIVATHUSHÅLL

TTS undersöker och utvecklar verksamhet med avseende på boende, hemteknologi och energieffektivitet och förmedlar forskningsbaserad information om funktionellt boende, energi- och ekoeffektivitet samt om köks- och utrymmesplacering. TTS är också med i utvecklingen av tjänster för hushållsarbete och vård i hem och företagande i anslutning till dessa.

Vi erbjuder privathushållen information och tjänster som gäller
energieffektivitet och ekologiskt boende
seniorboende med beaktande av särskilda krav
forskningsrön för val och användning av hushållsapparater
funktionell köks- och utrymmesplanering baserad på forskning
information om kvaliteten på hushållstjänster
korta utbildningar inom t.ex. byggande

På TTS webbplats www.tts.fi finns flera sidor som konsumenter kan ha nytta av. På webbplatsen www.ekotoimivakoti.fi får man information om ekologiskt effektiva och fungerande lösningar för boende och om de senaste forskningsrönen.

FÖR MEDLEMMAR

TTS − Arbetseffektivitetsföreningen rf är en förening som både privatpersoner och företag kan ansluta sig till. Företag kan bli antingen ordinarie medlem eller understödjande medlem.

Vi erbjuder våra medlemmar

 • en årgång av tidskriften TEHO
 • TTS extranet-tjänster
 • information om TTS forskningsrön
 • möjlighet att påverka TTS verksamhet
 • möjlighet att delta i TTS medlemsresor.

Medlemmarna får rabatt på TTS publikationer och planeringstjänster. TTS medlemmar kan använda Extranet-tjänsten som innehåller TTS senaste elektroniska publikationer.

Dessutom får medlemmarna rabatt på årliga medlemsresor och samarbetspartnernas tjänster. Dessa finns närmare beskrivna på www.tts.fi.

TTS publicerar sina forskningsrön i sina bulletiner och publikationsserier och i TEHO-tidskriften, som alla kan beställas i TTS nätbutik på adressen www.ttskauppa.fi.

Tilläggsuppgifter om alla produkter och tjänster samt om utbildningar och korta utbildningar som leder till examen finns på www.tts.fi.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto