TTS tutkimuksessa on 10 asumisen ja siihen liittyvän palvelutuotannon ammattilaista, jotka tekevät alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Arjessa toimivat asumisen ratkaisut, energiatehokkaat koneet ja työmenetelmät, turvalliset toimintatavat kodissa sekä asumiseen liittyvien palvelujen ja yritystoiminnan kehittäminen ovat tämän hetken tärkeimpiä tutkimuskohteita.

Kuluvana vuonna TTS tutkimuksessa tutkitaan erityisesti ekotehokkaita ja energiaa säästäviä asumisen ratkaisuja sekä vakituisessa asunnossa että vapaa-ajan asunnoissa. Yhteistyössä yritysten ja muiden tutkimuslaitosten kanssa suunnitellaan kestäviä ja toimivia kokonaisuuksia, joissa on huomioitu asunnon materiaalit, koneet ja laitteet sekä talotekniset tekijät. Suunnitteluyhteistyössä teemoina ovat muuntojoustava elinkaariasuminen, jo rakennusaikana huomioitu jätteiden lajittelu, energiatehokkuus ja asuinalueen yhteisöllisyys.

Ekotehokkaaseen asumiseen kuuluvat myös asunnon turvallisuuden huomioiminen ja mahdollisten vahinkotilanteiden ennaltaehkäisy. Tämän vuoksi testauksen kohteena ovat muun muassa erilaiset liesien turvalaitteet. Tutkimme myös turvallisia, mutta tehokkaita työmenetelmiä niin kotona kuin esimerkiksi kotityöpalvelua tekevissä siivousyrityksissä. Erilaiset kotitalouden ja toimistojen koneiden ja laitteiden energiatehokkuus ja energiankäyttö ovat myös tutkimuksien, testauksien ja selvityksien kohteina.

Ikäihmiset ja heidän kotona asumiseen liittyvät kehittämishankkeet ovat olleet TTS tutkimuksen toimintaa jo vuosia. Kuluvana vuonnakin kehitetään turvallisia, mutta käytännöllisiä seniorkoteja, joissa on huomioitu niin kodin sisätilojen kuin asunnon piha-alueidenkin toimivuus ja turvallisuus. Myös erilaiset hoivayrittäjyyden kehittämishankkeet kuten muitakin kotityöpalveluja tarjoavien yritysten työmenetelmien ja työvälineiden kehittäminen kuuluvat toimintaamme.

TTS tutkimus tarjoaa yksityisille asiakkaille ja yhteisöille kodin toiminnallisuuteen painottuvaa keittiö- ja tilasuunnittelupalvelua. Lisäksi kodinkoneiden ja laitteiden käytön ja valinnan, asunnon suunnittelun yms. koulutusta annetaan sekä suoraan yrityksille että alan opiskelijoille.

LISÄTIETOJA

TTS TUTKIMUS
Anna-Maija Kirkkari
tutkimusjohtaja, Maat. ja metsät. toht.
Gsm 040 7304 667

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto