PUROJA - Puurakentamisen osaamisen jakaminen ja jalostaminen verkostossa

Hankkeen tavoitteena on:

Koota massiivipuurakentamisen käytännön osaamista ja osaajia Suomessa

Parantaa rakennusalalla tarvittavan massiivipuurakennusteknologian tunnettavuutta ja luoda alan yrityksille ja oppilaitoksille mahdollisuus verkottua valtakunnallisesti

Opettaa hyödyntämään ja tuomaan tunnetuksi massiivipuurakentamisessa tutkittuja ja kehitettyjä teknologioita puurakentamisessa sekä puun käyttämistä rakennuksissa ja rakenteissa osana mm. kivi-, teräs- ja lasirakenteita

Tuottaa, jalostaa, yhdistää ja tiedottaa hankkeen aikana puurakentamiseen liittyvää ja sitä edistävää opetusmateriaalia ja työmenetelmäoppaita, sekä tarjota alan koulutusta puurakentamisen alalla työskenteleville yrityksille ja toimijoille.

       raksa1

 AJANKOHTAISTA

Puroja-hankkeen loppuseminaari 

2.12.2014 PUURAKENTAMINEN
Päivän tavoitteena on toimia pohjustuksena sekä antaa yleiskuva puurakentamisen tilanteesta tämän hetken Suomessa.

Tervetulotoivotukset (Veijo Malinen, TTS)
Puusta rakentaminen (Tarmo Luoma, TTS)
Puurakentaminen (Tuulikki Huusko, Woodpolis)
CLT-tilaelementtien valmistus sekä kerrostalorakentaminen (Janne Manninen, StoraEnso)
Puuraaka-aineen saatavuus (Timo Makkonen, Otso)
OPH:n ajatuksia ja näkökulma (Pekkala Arto, OPH)
Hirsirakentajan ajankuva (Vesa Sairanen, Hirsitaito ry)
Rakennusalan oppilaitoksen näkökulma (R.Björn, TAKK)

3.12.2014 PUURAKENTAMISEN OPETUKSEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA
Tervetulotoivotukset (Veijo Malinen, TTS)
Puu- ja rakennusalan perustutkinto, puurakentajan osaamisala (Matti Mylly)
Näkökulmia puurakentaja-koulutukseen Suomessa (Tuulikki Huusko, Woodpolis)
Näkökulmia puurakentajan osaamiseen TEM:nnäkökulmasta (Markku Karjalainen, TEM)
Kasvua puurakentamiseen (Jukka Jaakkola, TTS)
Oppilaitoksen näkökulma Puurakentamisen osaamiseen (Yrjö Huttunen, TEAK)

 

 Kuusamossa järjestetty Puurakentamisen -seminaari pe 16.5.2014 onnistui hyvin.
Seminaarissa esille tulleita asioita mm.
- Pohjois-Suomessa on runsaat metsävarat ja hakkumahdollisuuksia on paljon myös tulevaisuudessa
- Puukerrostalorakentamisessa ja julkisessa puurakentamisessa on kasvumahdollisuuksia
- Myynti- ja markkinointiosaamisessa on kehittämisen varaa
- Puurakentamisessa on suunnittelijoista pulaa
- Pudasjärvellä on julkisen sektorin puurakentamista lähdetty kehittämään ja se on myös kiinnostava vierailukohde
- Verkostoitumista on tiivistettävä sekä puurakentamisen että muiden alojen toimijoiden kesken esim. puuala ja matkailu?
- Puurakentamisen ja puutuotealan koulutusta kehitettävä sekä työntekijä- että toimihenkilötasolla
Seminaarin esitykset >>