TTS
 

METKA-Koulutushanke

TTS aloitti yhteistyössä Kanta- ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistysten, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa METKA-koulutushankkeen, jossa koulutetaan metsähakkeen hankinnassa toimivia henkilöitä ja metsänomistajia energiapuun kestävän kasvatuksen ja käytön lisäämiseksi. Koulutus tehdään Etelä-Suomessa kuuden ELY:n alueella. Hankkeessa toteutetaan metsähakkeen hankinnassa sekä metsänhoidossa toimiville kohderyhmille moduloitu 12 päivän koulutuskokonaisuus. Koulutusten sisällöt valmistellaan uusimpaan tutkimustietoon, annettuihin ohjeisiin ja suosituksiin sekä käytännön toimijoiden ns. hiljaiseen tietoon perustuen.

Metsäenergian käytön lisäämiselle on asetettu korkeita tavoitteita kansallisen ilmasto- ja energiastrategian, kansallisen metsäohjelman ja alueellisten metsäohjelmien johdosta. Metsäenergian korjuumäärät ovat kasvaneet voimakkaasti ja energiapuusta on tullut oma puunhankinnassa ja metsänkasvatuksessa huomioon otettava puutavaralajinsa. Energiapuu täytyy ottaa huomioon myös metsänhoidossa ja metsien käsittelyssä.

Päättyneessä METKA-tutkimushankkeessa tutkittiin ja kehitettiin metsäenergian hankintaa laajasti ja havaittu, että metsänomistajilla ja metsähakkeen hankinnassa toimivilla on energiapuun hyödyntämisessä ja sen hankinnassa vielä paljon tieto- ja toiminnan tehostamistarpeita. Tietoa on kaivattu etenkin energiapuun hankinnan toteutuksesta, energiapuun kasvatuksesta, korjuun toteutuksesta ja vaikutuksista sekä energiapuukaupasta.

Koulutuksia järjestetään:

-          Hämeessä
-          Varsinais-Suomessa
-          Pirkanmaalla
-          Uudellamaalla
-          Kaakkois-Suomessa
-          Etelä-Savossa

Voit esittää koulutustoiveita tai pyytää saada lisätietoa tulevista koulutuksista YHTEYDENOTTO-sivulla.

 


TTS - Työtehoseura | PL5 (Kiljavantie 6) 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu (09) 2904 1200 | asiakaspalvelu@tts.fi