- miten välttää ongelmia maatilan rakennushankkeessa 

 1. 1. Kirjaa suunnitelmasi aina paperille, niin silloin perehdyt niihin syvällisemmin.
 2. 2. Laadi hankkeelle heti alussa karkea aikataulu. Aikataulua tarkennetaan hankkeen etenemisen mukaan.
 3. 3. Käytä asiantuntijoita, tutustu toteutuneisiin kohteisiin ja vertaile eri vaihtoehtoja.
 4. 4. Laadi rakennusaikainen suunnitelma tilan tuotantoa palvelevista töistä, kirjaa työn tarve.
 5. 5. Laadi rakennustyönaikainen maksuvalmiuslaskelma.
 6. 6. Tee tarjouspyynnöt kirjallisena, ja vaatimukset yksilöitynä. Liitä mukaan asiaan liittyvät suunnitelmat ja laskelmat.
 7. 7. Vaadi tarjouksen antajalta kirjallinen, haluamallasi tavalla eritelty tarjousasiakirja toimitusehtoineen.
 8. 8. Vaadi suulliset lupaukset kirjallisena.
 9. 9. Tee kirjallisia sopimuksia: merkittävät palvelut, hankinnat, urakat, työvoima.
 10. 10.  Päätöksistä kannat yksin vastuun, joten tee ne asiatietoihin perustuen.
 11. 11.  Älä kirjoita nimeäsi asiakirjoihin, joiden sisältöä et täysin ymmärrä.
 12. 12.  Pidä tai velvoita vastaava työnjohtaja pitämään työmaan päiväkirjaa.
 13. 13.  Pyydä rakennusaikaisille muutoksille asiaa koskevan suunnittelijan ja pääsuunnittelijan hyväksyntä.
 14. 14.  Kerää kaikki hankkeen aikana tarvitut tietolähteet ja laaditut asiakirjat rakennushankekansioon.
 15. 15.  Muista huolehtia omasta vapaa-ajastasi ja terveydestäsi.