• Rakennusten pitkän käyttöiän vuoksi investointipäätökseen liittyvät riskit ovat suuremmat kuin vuotuisten tuotantopäätösten riskit
  • Rakennuttamiseen liittyvät riskit kohdistuvat rakennushankkeen eri vaiheisiin
  • Viljelijä ei ole tuotantorakennuksen rakennuttajana kuluttajansuojalain alainen kuluttaja vaan ammatinharjoittaja
  • Uusien rakennustyyppien toimivuudesta ei vielä ole mahdollisesti saatu riittävää varmuutta

Riskeiltä suojautuminen

  • Riskienhallinta = yrityksen toiminnan turvaaminen pitkällä aikavälillä
  • Vakuuttaminen
  • Toiminnan suunnitelmallisuus
  • Tiedon hankinta
  • Yrittäjän tieto-taito
  • Sopimalla etukäteen rakennusvaiheen aikaisista mahdollisista ongelmista

Esimerkkejä rakennushankkeen riskeistä

SEURAUKSET

SYYT

RISKIN TORJUNTA


Suunnitteluvaihe
 

suunnitteluvirheet

tiedon puute

perehtyminen sopimustekniikkaan

väärät päätökset

asiantuntijoiden puute

asiantuntijuuden hankinta

viivästyminen

puutteellinen suunnittelu

aikataulutus, riittävä aikavaraus


Rakentamisvaihe

viivästyminen

säävaihtelut

suojausvaraukset

viivästyminen

myöhästyneet tavarantoimitukset

sopimustekniikan parantaminen

epäonnistuneet työsuoritukset

tieto-taidon puute

pätevä työmaan johtohenkilöstö

kustannusten nousu

rakennustyövoiman hinnan nousu

varautuminen kustannusarviossa

kustannusten nousu

muutokset rakennusaikana

suunnittelijoiden luvalla

maksuvalmiuden heikkeneminen

avustuksen/lainojen saannin viivästyminen

työmaan aikataulutus

tapaturmat/onnettomuudet

tiedonkulku puutteellinen

turvallisuusjohtaminen, vakuuttaminen

rakennusmateriaalien saatavuus

hankinnoille varattu aika

työvaiheiden aikatauluttaminen

rakennusvirheet

puutteellinen suunnittelu

teetetään työpiirustukset, detaljipiirustukset


Käyttöönottovaihe
 

kotieläintaudit

stressi

rauhallinen eläinten siirto, ei pakottamisia

kotieläintaudit

vieraat bakteeri- ja viruskannat

rakennustyövoima pois työmaalta ennen käyttöönottoa

tuotosvaihtelut

uusi rakennus ja laitteet

käytön oppiminen