• TTS Työtehoseurassa toteutettiin vuosina 2002–2004 koulutus- ja kehittämishanke VIRAKO – Viljelijä rakennuttajana
  • hanke koettiin tarpeelliseksi, koska rakennushankkeiden koon kasvaessa viljelijän rooli on muuttunut omatoimirakentajasta yhä enemmän rakennuttajaksi
  • hankkeen tavoitteena oli parantaa maatalouden tuotantorakennusten laatua lisäämällä viljelijöiden tietoa rakennushankkeen rakennuttajan tehtävistä
  • tavoitteena oli myös parantaa yhteistyötä rakennushankkeessa toimivien eri osapuolten välillä ja selkeyttää eri toimijoiden vastuualueet
  • hankkeessa tuotettiin maaseuturakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvää koulutus- ja tiedotusmateriaalia, mukaan lukien nämä Viljelijä rakennuttaa-internetsivut
  • MMM:n rahoituksen turvin sivusto päivitettiin vuonna 2011